Spotkanie opłatkowe Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie

15 grudnia odbyło się ostatnie spotkanie Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie. Zgromadzeni przewodniczący Zarządów Terenowych oraz prezydium ZW podsumowało bieżący, trudny rok w historii podkarpackiej Policji. Plany na kolejny 2024 są bardzo ambitne i miejmy nadzieję, że wszystkie zostaną zrealizowane. Tradycyjnie ostatnim elementem spotkania był opłatek, w którym uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak.

W zgodnej opinii większości zebranych trudna sytuacja kadrowa jest najpoważniejszym z zadań do realizacji przez nowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jedną z kluczowych decyzji do podjęcia przez nowe kierownictwo resortu jest rzecz jasna podniesienie uposażenia funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Polskiej Policji. Omówiono również zrealizowane w bieżącym roku zobowiązania, zakończone projekty. W ostatnich punktach zebrania znalazły się żywiołowo zgłaszane zadania na rok 2024r. Jednym z nich jest stworzenie zupełnie nowej platformy do komunikacji ze wszystkimi zrzeszonymi funkcjonariuszkami i funkcjonariuszami. Prace nad takim rozwiązanie już ruszyły a efekty poznamy już wkrótce.

Tradycyjnie podczas ostatniego spotkania Zarządu Wojewódzkiego był również czas na chwilę zadumy i refleksji. Zbliżające się dużymi krokami Święta Bożego Narodzenia wszystkim nam powinny przynieść radość. Życzenia policyjnym związkowcom złożył także Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak, a także duszpasterz podkarpackiej Policji ks. Marek Buchman. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie – Przewodniczący Krzysztof Filip, a także przedstawiciele zarządów terenowych komend miejskich i powiatowych. Wśród zaproszonych gości byli również insp. Jacek Maślanka – Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, Tomasz Tomczyk – Dyrektor PZU Życie Oddział w Rzeszowie, Jan Rusek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Józef Sieńko – Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie oraz Wioletta Składan – Wiceprzewodnicząca Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego Związków Zawodowych Pracowników Policji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *