Rząd przyjął projekty rozporządzeń. Wypłata podwyżek z wyrównaniem od 1 stycznia 2020′

 

ilustracja

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekty rozporządzeń umożliwiających podwyżkę dla funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży granicznej i SOP w przeciętnej wysokości 500 zł miesięcznie. Zmiana stanowi realizację porozumienia ze związkami zawodowymi z listopada 2018 r.

Wnioskodawcą pakietu rozporządzeń dotyczących wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej uposażenie poszczególnych służb mundurowych był Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekty opracowane zostały w związku z podpisanym w dniu 8 listopada 2018 r. porozumieniem pomiędzy ministrem SWiA oraz stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od 1 stycznia 2020 r. podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat wraz z nagrodą roczną” – napisano w uzasadnieniach projektów rozporządzeń Rady Ministrów.

Jak informuje KPRM „środki na sfinansowanie tego wzrostu zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020”.

Rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2020′ co oznacza, że podwyżki będą wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia 2020′

jp

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *