Rozporządzenie RM z 30 października 2020′. Nowe nakazy i zakazy.

W Dzienniku Ustaw opublikowano w piątek wieczorem “rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”

Jest w nim zawarty przepis dot. m.in. zamknięcia cmentarzy od 31 października (sobota) do 2 listopada (poniedziałek). W tym okresie wstęp na teren nekropolii został zakazany z wyjątkiem pogrzebów i czynności z nimi związanych.

Zamknięcie cmentarzy rząd ogłosił w piątek po południu. Wyjaśnił, że z powodu epidemii podjęto decyzję o zamknięciu cmentarzy w dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada. “Nie chcemy doprowadzić do tego, że na cmentarzach i w komunikacji publicznej będzie się gromadzić dużo ludzi” – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, rząd czekał z podjęciem tej decyzji, sądząc, że liczba zachorowań może spadać.

W rozporządzeniu rządu znalazły się też inne ograniczenia, nakazy i zakazy. Zapisano w nim m.in., że kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialne.

Ustanowiono też czasowe – do odwołania – ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu: udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, turnusów readaptacyjno-kondycyjnych, turnusów antystresowych, turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to też placówek powiązanych z MON i MSWiA.

Wśród wyjątków wymieniono m.in. przypadki, w których zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. Ograniczenie nie dotyczy też pacjentów przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby po przebytej chorobie COVID-19.

W rozporządzeniu zapisano również, że “warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym w przypadku, w którym zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego”.

Ponadto jest w nim zapisane, że “zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, do którego pacjent został skierowany na rehabilitację leczniczą”. Testy te są finansowane ze środków publicznych.

Tekst rozporządzenia w załączniku:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *