Przegląd prasy: wraca temat rekompensaty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy

ilustracja

Zapowiada się kolejna awantura w służbach mundurowych. A to za sprawą projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, który został skierowany do uzgodnień wewnątrz resortowych przez departament porządku publicznego MSWiA. Związkowcy ocenili go negatywnie, m.in. dlatego, że rząd postanowił zaoszczędzić na byłych funkcjonariuszach – pisze red. Bożena Wiktorowska w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: „Rząd chce zaoszczędzić na policjantach. Emeryci bez rekompensaty za niewykorzystany urlop”.

Rafał Jankowski

– Wiemy, że emerytowani policjanci nie odpuszczą. I będą się sądzić. Tym bardziej, że wyrok trybunału wydany na podstawie naszego wniosku przyznaje im prawo do wyższej rekompensaty – podkreśla Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. 

(Opinia NSZZ Policjantów do projektu ustawy – tutaj)

Dokument w swoim założeniu miał stanowić propozycję wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. (sygn. akt K7/15). Sędziowie zakwestionowali w nim przepis, zgodnie z którym policjanci otrzymywali tylko 73 proc. uposażenia za każdy dzień niewykorzystanego urlopu. Uznali, że art. 115a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.) w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z ustawą zasadniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *