PRZECIWKO KRZYWDZENIU DZIECI – KONFERENCJA W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM W RZESZOWIE

Wczoraj w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się konferencja pod nazwą: „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”. Konferencja zorganizowana została przez Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie oraz Fundację PRO – FIL w ramach kampanii “19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” w związku z Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół, pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów oraz przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Uczestniczył w niej Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Paweł Filipek.

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policji w Rzeszowie reprezentował V-ce Przewodniczący Krzysztof Filip.

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada prowadzona jest światowa kampania “19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie w tym roku po raz pierwszy przystąpiła do kampanii. Głównym organizatorem działań w Polsce jest Fundacja po DRUGIE. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Tegorocznym hasłem kampanii jest zapobieganie tradycyjnym, krzywdzącym praktykom.
W ramach kampanii “19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie wspólnie z Fundacją na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO – FIL zorganizował konferencję pn.: „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”. Konferencję patronatem honorowym objęli: Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty.
Spotkanie rozpoczął mł. isnp. Piotr Kluz – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, który przywitał uczestników i przedstawił tematykę konferencji. Wzięli w niej udział: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, insp. Paweł Filipek – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Małgorzata Dankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie, Jerzy Cypryś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Konferencję moderował Tomasz Kobylański – Prezes Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO – FIL oraz Katarzyna Bukała – psycholog Fundacji PRO – FIL.
W pierwszym wystąpieniu Ewa Kloc – wojewódzki koordynator przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie przedstawiła zagadnienia dotyczące: „Roli oraz zadań pracowników szkół i innych jednostek oświatowych w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Kolejnym prelegentem była podkom.Elżbieta Siupik – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, która poruszyła tematykę dotyczącą: „Małoletnich jako pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w ujęciu policyjnych statystyk na terenie województwa podkarpackiego”. Następnie Dyrektora Centrum Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Rzeszowie Barbara Łukasik, przedstawiła tematykę dotyczącą „Przemocy seksualnej wymierzonej przeciw dzieciom”.

W kolejnej części wystąpień prelegenci omamiali działania profilaktyczne podejmowane na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Innowacyjne rozwiązania jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania działań profilaktycznych i wspierania rodziny na przykładzie gminy Przeworsk przedstawił Daniel Krawiec – Wójt Gminy Przeworsk oraz Sabina Południak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk. Działania profilaktyczne podejmowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie omówiła Mariola Kiełboń – rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Kolejnym prelegentem był Marcin Mołoń – Prezes Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego Self oraz Fundacji PRO-FIL, który przedstawił temat: „Profilaktyka Tańsza od Leczenia – sprawdzone metody pracy profilaktycznej w szkole”. Następnie głos zabrała podkom. Monika Hędrzak – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, która omówiła „Działania profilaktyczne podejmowane przez podkarpacką Policję na rzecz bezpieczeństwa dzieci”. W dalszej kolejności podinsp. Alina Pieniążek – ekspert Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, przedstawiła uczestnikom działania informacyjno – edukacyjne podejmowane przez podkarpacka Policję w zakresie profilaktyki narkotykowej. W swoim wystąpieniu zaprezentowała „opolską walizkę profilaktyczną” przestrzegającą przed negatywnymi skutkami sięgania po środki odurzające. Informację na temat temat programu profilaktycznego pn. „Cyberbezpieczni” przedstawił mł. asp. Jerzy Ossoliński. Wspomniany program realizowany jest przez Komendę Wojewódzka Policji w Rzeszowie oraz przez Komendy Miejskie i Powiatowe Policji województwa podkarpackiego.
Konferencję podsumował mł. insp. Piotr Kluz podkreślając, że walka z przemocą wobec dzieci to zadanie całego społeczeństwa. Ważna jest nie tylko świadomość rodziców, opiekunów i profesjonalistów, ale także wrażliwość i reakcja osób, które są świadkami przemocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *