Projekt rozp. RM zmieniający rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

ilustracja

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.99 ust. 4 ustawy o Policji i zastępuje dotychczasowe rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2018′.

Projekt opracowany został w związku z podpisanym w dniu 8 listopada 2018 r. Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z Porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł na etat (wraz z nagrodą roczną), zawierającą kwotę podwyżki wynikającej z ustawy o ustanowieniu „Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020”

W załączniku nr 7 do ustawy o Programie przewidziany jest wzrost wielokrotności kwoty bazowej o 0,43, co spowoduje jej wzrost z 3,28 do 3,71.

Dodatkowe środki na uposażenia umożliwiają dokonanie podwyżek uposażeń policjantów na poziomie 604 zł miesięcznie na etat a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłacanej za 2020 rok nastąpi wzrost o kolejne 51 zł, tj. łącznie o 655 zł.

W konsekwencji ustalenie wielokrotności kwoty bazowej na poziomie 3,71 oznaczać będzie, że przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 5. 651 zł.

Cały Projekt w załączniku

projekt-rozp-rady-ministrow-zmieniajacy-rozporzadzenie-w-sprawie-wielokrotnosci-kwoty-bazowej-stanowiacej-przecietne-uposazenie-policjantow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *