Profilaktyczne tablice trafiły do każdej podkarpackiej jednostki Policji

Na terenie działania garnizonu podkarpackiej Policji codziennie podejmowanych jest kilka tysięcy interwencji. Praca funkcjonariuszek i funkcjonariuszy często sprowadzana jest tylko do ścigania przestępców. Zapomina się jednak o ogromie pracy, którą wykonują policyjni profilaktycy. Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów postanowił pomóc w realizacji ich zadań służbowych kupując specjalne tablice.

Profilaktyka w naszym życiu odgrywa bardzo ważną rolę, niestety często o niej zapominamy. W Policji od lat stawia się na współpracę z różnymi grupami, instytucjami, która ma na celu zapobieganie pojawianiu się niebezpiecznych zjawisk społecznych. Tymi działaniami objęci są zarówno dorośli jak i młodsi obywatele Polski. W każdej jednostce do tego zadania oddelegowane są funkcjonariuszki i funkcjonariusze o specjalnych predyspozycjach. Liczy się komunikatywność, otwartość, kreatywność. Potrzebne są też materiały szkoleniowe.

Wrzesień jest miesiącem wytężonej pracy kilkuset policjantek i policjantów zajmujących się policyjną profilaktyką. To właśnie w tym miesiącu do szkół wraca kilka tysięcy uczniów i głównie na nich skierowana jest uwaga policjantów. Chcieliśmy swoją akcją pomóc im w ich codziennej pracy- zaznacza Krzysztof Filip, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie.

Tablice zostały zaprojektowane z myślą o zajęciach prowadzonych w klasach szkoły podstawowej. Składają się z dwóch szablonów. Jeden traktuje o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Uświadamianie najmłodszych uczestników ruchu drogowego o prawach i obowiązkach na drodze, sposobie przechodzenia przez jezdnię czy wreszcie sygnalizacji świetlnej ma wpoić dzieciom odpowiednie zachowania już od najmłodszych lat- dodaje Bartosz Wardęga, koordynator projektu z NSZZ Policjantów w Przemyślu.

Druga tablica dotyczy bezpiecznego zachowania nad wodą. To pierwszy tego typu projekt realizowany przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Rzeszowie.

Biuro prasowe ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *