Policjanci zachowają 100% uposażenia jeśli…

ilustracja
Komendant Główny Policji przychylił się do wniosku Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i wydał komendantom wojewódzkim zalecenia w sprawie zachowania 100% uposażenia przez policjantów, którzy w związku z bezpośrednim zaangażowaniem w realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19 poddani zostaną kwarantannie lub zachorują.

W dniu dzisiejszym (17 marca 2020 r.) podczas przedpołudniowej wideokonferencji, z komendantami wojewódzkimi Policji, Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk poinformował o prawnych możliwościach zachowania 100% uposażenia przez policjantów, którzy zachorują lub zostaną poddani kwarantannie. Warunkiem zachowania tego uprawnienia jest bezpośredni związek choroby ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby (art. 121 b ust. 5 pkt 2 ustawy o Policji), albo decyzja organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej o objęciu policjanta kwarantanną, ale tylko w związku z realizacją zadań służbowych. W tym drugi przypadku zachowanie pełnego uposażenia będzie możliwe na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy o Policji.

Decyzja Komendanta Głównego zbiega się z wnioskiem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, o którym już informowaliśmy. Oprócz zaleceń zabezpieczających interes policjantów zaangażowanych w zapobieganie rozprzestrzeniania COVID-19, Komendant Główny dostrzegł konieczność codziennych kontaktów komendantów wojewódzkich z przewodniczącymi Zarządów Wojewódzkich. Jak stwierdził, dobrym przykładem są jego codzienne kontakty z przewodniczącym Rafałem Jankowskim. Dzięki tym spotkaniom możliwa jest bieżąca wymiana najistotniejszych informacji i szybka reakcja na pojawiające się problemy, ale również i nieporozumienia, których w związku ze zwalczaniem koronawirusa nie brakuje.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *