POLICJA 4.0 – EMERYT.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuje, iż działa nowy program ubezpieczeniowy dla byłych funkcjonariuszy i pracowników Policji POLICJA 4.0 – EMERYT. . Przystąpienie do nowego programu jest możliwe z dniem 1 każdego miesiąca.

Nowy program składa się z trzech części:

  1. 8 wariantów ochronno-wypadkowych do wyboru jeden (szczegóły – broszura strony 3-4).
  2. pakietu Wsparcie na wypadek nowotworu – świadczenie dodatkowe w przypadku ciężkiej choroby, nowotworu złośliwego, zdiagnozowania nowotworu złośliwego we wczesnym stadium oraz specjalistycznego leczenia (szczegóły – broszura strony 5).
  3. Opieki Medycznej Standard – z możliwością wyboru zakresu: KOMFORT, KOMFORT PLUS lub OPTIMUM oraz pakietu PARTNRSKIEGO lub RODZINNEGO. Bezpłatny, niewymagający skierowania oraz nielimitowany dostęp do szeregu lekarzy specjalistów i badań lekarskich. Możliwość zmiany posiadanego zakresu i pakietu – kolejna zmiana możliwa za rok (szczegóły– broszura strona 6-7).

Przystąpienie do ubezpieczenia i zachowanie ciągłości ochrony jest możliwe poprzez wypełnienie przesłanej deklarację wraz z oświadczeniem w formie papierowej. Dokumenty są dostępne również na stronie nszzprzeszow.pl (instrukcja wypełnienia na odwrocie pisma).

Po wypełnieniu i podpisaniu prosimy o osobiste dostarczenie lub odesłanie deklaracji wraz z oświadczeniem najpóźniej 15 dnia każdego miesiąca., na adres:

NSZZP Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie

Ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 30

35-036 Rzeszów

Po otrzymaniu ww. dokumentów i zarejestrowaniu w systemie, na wskazany w deklaracji adres email i nr telefonu komórkowego, zostanie przekazana informacja o nowej wysokości składki oraz  indywidualny numer rachunku bankowego do opłaty składek. Składki należy opłacać  miesięcznie do 20 dnia miesiąca za miesiąc następny (przykład: do 20 stycznia należy opłacić składkę za luty ).

Wszelkich informacji w sprawie programu można uzyskać pod telefonem 47 821 2495, kom. 600 439 509.

Program POLICJA 4.0 – EMERYT – Rzeszów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *