Podwyżki w służbach MSWiA od kwietnia?

ilustracja
Jak informowaliśmy, w piątek do Rządowego Centrum Legislacji ( RzCL) trafiły cztery projekty rozporządzeń MSWiA dotyczące nowej siatki płac policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Podwyżki mają wejść w życie następnego dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyrównaniem od stycznia, czyli prawdopodobnie na początku kwietnia.

Zaledwie dwa tygodnie temu rząd przyjął cztery rozporządzenia podwyższające od 1 stycznia 2020 r. przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej z 3,71 do 3,81, Państwowej Straży Pożarnej – z 3,65 do 3,754, a Służby Ochrony Państwa – z 4,42 do 4,48 krotności kwoty bazowej. Od tego roku, ta kwota została podwyższona z 1523,29 złotych do 1614,69 złotych.

W rezultacie wszyscy funkcjonariusze mają otrzymać podwyżkę średnio o 500 zł brutto, z nagrodą roczną. Takie były ustalenia zawarte w porozumieniu z 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA oraz stroną społeczną reprezentowaną przez związkowców z resortu spraw wewnętrznych i administracji. Nie znane były tylko szczegóły i siatka płac, która dopiero niedawno została uzgodniona ze związkowcami z resortu spraw wewnętrznych.

W Policji podobnie jak w Straży Granicznej oznacza to wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia do kwoty 6151,97 zł brutto ( 3,81 pomnożone przez 1614,69 złotych). Prawie tyle samo wyniesie średnie uposażenie żołnierza zawodowego, bowiem 8 października 2019 r. prezydent RP podpisał rozporządzenie podwyższające w 2020 r. wskaźnik przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych z 3,63 do 3,811 krotności kwoty bazowej. Dlatego podwyżki powinni być wyższe niż służbach MSWiA i wynieść średnio wraz z dodatkami 576 zł brutto.

Mnożnikowe uposażenia służb MSWiA

W przypadku służb MSWiA, uposażenie zasadnicze jest dwuskładnikowe, najczęściej określane wskaźnikami kwoty bazowej, w przeciwieństwie do kadry zawodowej WP. Zmiana dotyczy jednego składnika. Dlatego, w przypadku w Policji, na stronie RzCL opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

W Policji grup zaszeregowania jest osiemnaście ( A,B,C,D), przy czym najniższy nowy mnożnik w grupie 1 D wyniesie 1,36 krotność kwoty bazowej ( 2195,98 zł), a najwyższy w grupie 16 A – 5,291 ( 8687,66 zł). Stara stawka to 1,141 krotność kwoty z 2019 r., czyli 1738,07 oraz 5,291 ( 8059,73 zł brutto). Różnica wynosi odpowiednio: 458 zł w przypadku kursanta do 628 zł dla inspektora generalnego. Jak wynika z uzasadnienia, średnia podwyżka w 2020 r. w Policji wyniesie 462 zł miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłacanej w 2021 r. ( 38 zł) daje to łącznie wzrost o 500 zł.

W kwocie 462 zł mieści się także 62 zł wynikające z indywidualnej wysługi lat. Jest to tzw. dodatek stażowy. Należy pamiętać, że wzrasta on o 2 proc. po 2 latach służby i o 1 proc. za każdy następny rok służby – aż do wysokości 20 proc. po 20 latach służby. Następnie w przedziale 20 lat 32 lata, o kolejne 2 proc. za każde następne 2 lata służby do wysokości 32 proc. Ostatni etap mieści się w przedziale 32 lata – 35 lat i wzrasta o 3 proc do maksymalnej wysokości 35 proc.

W podobnej wysokości podwyżki będą przysługiwać funkcjonariuszom Straży Granicznej. Średnia zarobków w tej formacji jest identyczna jak w Policji oraz w wojsku. Wzrost w SG wynika z podwyższenia kwoty bazowej ( średnio o 321 zł na etat) oraz mnożników kwoty bazowej służących do ustalania uposażeń zasadniczych w grupach zaszeregowania od 02 do 11. W najniższej grupie wzrost wyniesie 0,124 krotność kwoty bazowej (200 zł) do 0,019 w najwyższej (30,7 zł) W konsekwencji przeciętne miesięczne uposażenie wraz z jedną dwunastą równowartości nagrody rocznej zwiększy się w tym roku o 500 zł.

W przypadku strażaków projekt rozporządzenia uwzględnia wzrost mnożnika kwoty bazowej w każdej grupie uposażenia zasadniczego w taki sposób, aby wyniósł 380 zł. Jedynie w grupie najwyższej 19 i 20 zaproponowano obniżenie mnożników, by wzrost kwoty bazowej nie przekraczał 380 zł. W najniższej grupie mnożnik kwoty bazowej wynosi 1,577 ( 2546 zł), a najwyższej – 5,688 ( 9023 zł). Średnio 67 zł przypada na wysługę a kolejne 15 zł na awanse w stopniu i stanowiskach służbowych. W uzasadnieniu projektu podano, że uwzględniono stanowisko przedstawicieli trzech ogólnopolskich organizacji związków zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej.

Z kolei zakładana na 2020 rok podwyżka uposażenia funkcjonariuszy SOP uwzględnia wzrost uposażenia z tytułu wysługi lat o następujące kwoty: 570 zł dla 1 grupy, 470 zł dla 2 grupy, 305 zł dla 11 grupy oraz 300 zł dla pozostałych grup uposażenia. Przykładowo zaszeregowanie kursanta, w stopniu szeregowego i grupie 14 wyniesie 2660 zł a komendanta w stopniu generała dywizji w grupie uposażenia 01 – 9600 zł. Uwzględniając pozostałe składniki uposażenia, tj. przeciętną wysługę lat i przeciętną wysokość dodatków do uposażenia zasadniczego, doprowadzi to do wzrostu poziomu uposażenia funkcjonariuszy SOP przeciętnie o 462 zł, bez nagrody rocznej.

Skierowanie czterech projektów rozporządzeń MSWiA dotyczących siatki płac funkcjonariuszy do konsultacji międzyresortowych oznacza, że przepisy wykonawcze mogą być podpisane przez ministra w ciągu 1-3 tygodni. W ubiegłym roku szef MSWiA zł złożył podpis pod podwyżkami na początku lutego 2019 r. a wypłata nastąpiła pod koniec pierwszej dekady lutego .

Wolin

źródło: https://m.portal-mundurowy.pl/index.php/start/item/11384-podwyzki-w-sluzbach-mswia-od-kwietnia-a-kiedy-w-wojsku2020.03.16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *