Podkarpacie najbezpieczniejsze w Polsce

Ta informacja niestety nie przebija się zbyt często wśród szumu, który na co dzień obserwujemy w naszych mediach. Szkoda, bo to Wasza zasługa drogie funkcjonariuszki i drodzy funkcjonariusze garnizonu podkarpackiego, którzy przez cały trudny 2022 rok pracowaliście na rzecz lokalnych społeczności. Dzięki zaangażowaniu, profesjonalizmowi, pracy w trudnych warunkach lokalowych i sprzętowych sprawiliście po raz kolejny, że Podkarpacie to jeden z najbezpieczniejszych regionów  w Polsce. 

Luty to czas podsumowań pracy w poszczególnych jednostkach Policji z udziałem kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. To nie był łatwy rok dla nas wszystkich. Wojna w Ukrainie stworzyła zupełnie nową rzeczywistość, której musieliśmy stawić czoła. Badania społeczne wyraźnie pokazują, że ten ogromny test zdaliśmy pozytywnie i każdy z nas powinien być z tego dumny.

Nasz garnizon w liczbach:

 • W garnizonie podkarpackim służy 4.620 policjantów oraz zatrudnionych jest 1.130 pracowników cywilnych. W minionym roku do służby w Policji przyjęto 182 nowych funkcjonariuszy. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w garnizonie były 32 wakaty.
 • W minionym roku odnotowano spadek liczby zdarzeń drogowych. W 2022 r. doszło do 1.059 wypadków, o 161 mniej niż przed rokiem. W tych wypadkach zginęło 88 osób (o 7 mniej), a 1.262 osoby zostały ranne (mniej o 181).
 • W ciągu całego roku policjanci przeprowadzili blisko 780 tys. kontroli stanu trzeźwości. Ujawnili 2419 nietrzeźwych kierowców, o 1760 mniej niż rok wcześniej.
 • W 2022 r. zmniejszyła się liczba wykroczeń popełnianych przez kierujących z 226.143 do 183.579.
 • Spadła liczba przekroczeń dopuszczalnej prędkości: takich wykroczeń odnotowano na podkarpackich drogach ponad 99 tysięcy, rok wcześniej było ich ponad 120 tysięcy.
 • Wyraźnie zmniejszyła się liczba ujawnionych przekroczeń o co najmniej 50 km/h w obszarze zabudowanym, z 3861 ( w 2021 r.) do 2100.
 • Od 24 lutego, policjanci garnizonu podkarpackiego zaangażowani byli w działania na terenie przygranicznym. Wspierali ich funkcjonariusze z innych województw, łącznie ponad 7.500 funkcjonariuszy.
 • W ubiegłym roku, pomimo napływu ogromnej liczby cudzoziemców uciekających przed wojną, na Podkarpaciu zmniejszyła się liczba przestępstw. Ogółem stwierdzono  26.885 przestępstw, to o 2.721 mniej niż w roku poprzednim.
 • Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, których odnotowano 14.420. Rok wcześniej było ich o 592 więcej. Poziom wykrywalności wyniósł ponad 66%.
 • Odnotowano również spadek liczby przestępstw drogowych z  3.350 w 2021 r. do 3072 w 2022 r.
 •  2022 r. zakupiono 43 nowe pojazdy służbowe, w tym 20 nowoczesnych motocykli dla policjantów ruchu drogowego. Zakup 8 radiowozów był współfinansowany ze środków przekazanych przez lokalne samorządy.

Biuro prasowe Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie.

Zdjęcia pochodzą z zasobów KWP w Rzeszowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *