Członkostwo w Związku jest dobrowolne i uzyskuje się je z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej przez Zarząd Terenowy w poszczególnych jednostkach w przypadku pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie deklarację można wypełnić w KWP w Rzeszowie. Następnie po opłaceniu wpisowego i pierwszej składki członkowskiej (kwota 20 zł) jest się pełnoprawnym członkiem.