Ostatnie zmiany kadrowe

Z dniem 22 grudnia 2023 r. obowiązki Komendanta Głównego Policji przejął insp. Marek Boroń. Podczas przejęcia obowiązków nowy komendant mówił o zmianach w procesie wyszkolenia i kwestiach kadrowych. Od przejęcia obowiązków nastąpiły zmiany kadrowe na stanowiskach kierowniczych polskiej Policji.

Z dniem 28 grudnia 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał ze stanowiska:

 • Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Pawła PÓŁTORZYCKIEGO
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza WESOŁOWSKIEGO

Z dniem 29 grudnia 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał na stanowisko:

 • Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła PÓŁTORZYCKIEGO

Z dniem 6 stycznia 2024 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał na stanowisko:

 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Grzegorza NAPIÓRKOWSKIEGO.

Z dniem 27 grudnia 2023 r. Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

 • Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP mł. insp. Katarzynie NOWAK

Z dniem 29 grudnia 2023 r. Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

 • Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Mariuszowi KUDELI

Z dniem 3 stycznia 2024 r. Komendant Główny Policji po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji:

 • I Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza AUGUSTYNIAKA
 • Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła DOBRODZIEJA
 • Dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” nadinsp. Dariusza ZIĘBĘ
 • Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP insp. Jarosława SIEKIERSKIEGO
 • Dyrektora Biura Kontroli KGP insp. Dariusza SZUBĘ

Z dniem 3 stycznia 2024 r. Komendant Główny Policji po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Sławomira WOCIALA – pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, po odwołaniu ze stanowiska zastępcy dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”

Z dniem 4 stycznia 2024 r. Komendant Główny Policji zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dniem 5 stycznia 2024 r. przeniósł do dyspozycji Komendanta Głównego Policji insp. Mariusza CIARKĘ – dyrektora Biura Komunikacji Społecznej KGP.

Z dniem 4 stycznia 2024 r. Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

 • Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP insp. Milenie PIETRUŚ
 • Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Łukaszowi PIKULE
 • Dyrektora Biura Kontroli KGP insp. Dorocie PRZYPOLSKIEJ

Z dniem 5 stycznia 2024 r. Komendant Główny Policji po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji:

 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. Jarosława KALETĘ
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinsp. Roberta SZEWCA
 • Komendanta Szkoły Policji w  Katowicach insp. Jarosława GAŁUSZKĘ
 • Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Paulinę FILIPOWIAK

Z dniem 6 stycznia 2024 r. Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

 • Dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Michałowi BIAŁĘCKIEMU
 • Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Ireneuszowi SIEŃKO

Biuro prasowe ZG NSZZP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *