Odbyło się II czytanie projektu superustawy w Sejmie. Zgłoszono poprawki.

ilustracja
Podczas II czytania projektu superustawy zgłoszone zostały poprawki, w związku z tym projekt został ponownie skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Jednak stanowiska zaprezentowane przez Kluby Parlamentarne w trakcie II czytania wskazują na to, że ASW w expresowym tempie rozpatrzy zgłoszone poprawki i w piątkowym posiedzeniu – w dniu Święta Policji, projekt znajdzie się w harmonogramie głosowań i ustawa zostanie uchwalona.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druki 432 i 493)przedstawił poseł Zdzisław Sipiera.

Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych nastąpiły 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów parlamentarnych i koła poselskiego.

Stanowisko Klubu Koalicji Obywatelskiej przedstawiła posłanka Małgorzata Pępek, która zwróciła uwagę na pominięcie w ustawie służby Celno-Skarbowej i zapowiedziała złożenie poprawki w tej kwestii. Posłanka upomniała się także o strażaków OSP i zapowiedziała, że Klub KO będzie głosował za przyjęciem ustawy.

Stanowisko Klubu Lewicy przedstawił poseł Wiesław Szczepański, który zwrócił uwagę na fakt, iż projekt w dużej części stanowi realizację Porozumienia zawartego przez MSWiA ze związkowcami służb mundurowych w listopadzie 2018′. Projekt ustawy uzasadnia poważny wzrost liczby wakatów w służbach, który obecnie zbliża się do poziomu grożącego paraliżem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił też dane obrazujące liczbę funkcjonariuszy uprawnionych do dodatku. Klub Lewicy będzie głosował za uchwaleniem ustawy z drobnymi zmianami.

Stanowisko Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe-Kukiz – “Tylko za pomocą silnych można pomóc słabszym” – tym cytatem rozpoczęła swoje wystąpienia posłanka Urszula Nowogórska. Posłanka odniosła się do wprowadzanych od kilku lat przez rząd zmian w służbach – jednak nie wprowadzono takiej zmiany, która by sprawiła zatrzymanie w służbie doświadczonych funkcjonariuszy -stwierdziła. Rozpatrywany projekt ustawy wprowadza zmiany mające ten cel zrealizować. Zdaniem posłanki działania określone w projekcie są celowe i zasadne i przede wszystkim od dawna oczekiwane w służbach. Zabrakło w projekcie ustawy natomiast mechanizmów, które by zachęciły młodych ludzi do wstąpienia do służby, abyśmy na dłużej zabezpieczyli się przed zjawiskiem nadmiernej liczby wakatów – stwierdziła posłanka. Klub będzie głosował za przyjęciem ustawy.

W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja głos zabrali trzej posłowie: Krzysztof Tuduj, Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun. W wystąpieniach wymienionych posłów trudno upatrywać
– poseł Krzysztof Tuduj – projekt niewątpliwie wychodzi na przeciw uzupełnieniu liczby wakatów, również istotne są pozostałe zmiany zaproponowane w ustawie. Zmiany te są niewątpliwie korzystne dla funkcjonariuszy i bezpieczeństwa państwa. Poruszył kwestię pominięcia służby Celno-Skarbowej i podkreślił konieczność motywacji funkcjonariuszy.
– poseł Krzysztof Bosak zwrócił uwagę na inne aspekty służby, jak sposób organizacji służby, przewidywana ścieżka kariery, brak kultury organizacji, sposób rekrutacji. Obecnie jest ona ujednolicona a specyfika służby w różnych działach i specjalnościach jest całkowicie odmienna. – Czas to zmienić, jak podpowiadają związkowcy – dodał Krzysztof Bosak.

Pytania zadawali następujący posłowie i posłanki: Tadeusz Tomaszewski, Mateusz Bochenek, Ewa Kołodziej, Marta Wcisło, Rafał Adamczyk, Wiesław Szczepański, Małgorzata Pępek, Zofia Czernow, Jan Szopiński, Artur Łącki, Jarosław Krajewski, Grzegorz Piechowiak, Urszula Nowogórska, Dariusz Wieczorek, Aleksander Misztalski, Paweł Krutul.

Na zgłoszone w trakcie II czytania pytania odpowiedział Sekretarz Stanu w MSWiA Maciej Wąsik.

Minister podziękował wszystkim posłom za pracę, jaką włożyli w powstanie tej ustawy. Choć był to projekt rządowy, to sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych bardzo aktywnie uczestniczyła w jego procedowaniu.
Odnosząc się do pytań w sprawie pominięcia Służby Celnej, wyjaśnił, że ustawa jest pewnym eksperymentem – chcemy w MSWiA przetestować system taki, który sprawi, że będziemy bezpieczniejsi przez to, że doświadczeni funkcjonariusze pozostaną w służbie – wyjaśnił. Dalej minister podkreślił etos i specyfikę służby, która znacznie różni się od zwykłej pracy. – Jeżeli ten system się sprawdzi, będziemy go rozszerzać, także o Służbę Celną, o służby specjalne i wojsko – zapowiedział minister.

Maciej Wąsik przywołał też ustawę modernizacyjną i dokonane podwyżki płac – chcemy aby służba w policji i w innych służbach była atrakcyjna finansowo – powiedział minister. – Wiemy, że są sprawy nie rozwiązane przez lata, rozmawiałem dzisiaj z panem przewodniczącym Jankowskim ze związku zawodowego policjantów i w najbliższym czasie przedstawimy propozycję związkowcom, bo do tego zobowiązaliśmy się – jak widzimy rozwiązanie kwestii art. 15a. Mam nadzieję, że wprowadzimy rozwiązania korzystne zarówno dla policjantów, jak i dla nas bo będziemy się na ulicach czuć bezpieczniej – podkreślił minister.

Musimy zwiększyć liczbę policjantów, żeby obsadzić odtwarzane posterunki. Policja ma być blisko obywateli. Minister zapowiedział też nową ustawę modernizacyjną. W samej Policji jest w tej chwili 9 300 funkcjonariuszy, którzy mogą skorzystać z dodatku motywacyjnego by nie przechodzić na emeryturę. Minister zapowiedział również korzystne rozwiązania legislacyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Odniósł się także do sprawy ekwiwalentu za zaległe urlopy.
– chciałbym prosić państwa, żebyśmy w piątek przyjęli ten projekt ustawy a przypominam, że w piątek jest Święto Policji i mam nadzieję, że Sejm przyjmie tę ustawę.

– Marszałek Sejmu zamknął dyskusję. W związku z tym, że w trakcie II czytania do projektu ustawy zgłoszono poprawki, proponuję aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.
– sprzeciwu nie zgłoszono.

Notował (jp)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *