O świadczeniach motywacyjnych, progresji i waloryzacji w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dziennik Gazeta Prawna zajął się tematem świadczeń motywacyjnych. Przypomnijmy, że są one wypłacane policjantom z dużym stażem po to, aby zatrzymać w służbie doświadczone kadry. I tak funkcjonariusz pozostający w służbie powyżej 25 lat może liczyć na dodatkowe 1,5 tysiąca brutto miesięcznie. Ci o stażu powyżej 28,5 roku otrzymują 2,5 tys. brutto miesięcznie.

Jak zapewnia Andrzej Szary z NSZZ Policjantów wypłata świadczeń przyniosła oczekiwany skutek. Według danych z KGP liczba odejść funkcjonariuszy w 2021 roku była o 30% mniejsza niż w roku 2020.

Jednocześnie aby zapobiegać powstaniu tzw. luki pokoleniowej trwają rozmowy na temat wprowadzenia systemu gratyfikującego policjantów ze stażem 10, 15 i 20 lat bo to właśnie oni najczęściej rezygnują ze służby. Andrzej Szary w rozmowie z DGP stwierdza „taka zachęta nie musi wcale przybierać formy świadczenia motywacyjnego. Cały czas walczymy o wprowadzenie systemowego wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych potocznie nazywanego dodatkiem progresywnym, który stanowiłby realną korzyść dla wszystkich policjantów (…) w skrócie polegałby on na tym, że im ktoś dłużej pracuje, tym jego dodatki są wyższe”

Koleją kwestią poruszoną w rozmowie jest konieczność podjęcia tematu waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy w 2023r. Jak podkreśla Andrzej Szary „to będzie nasz główny postulat. Bo podwyżki, które otrzymaliśmy w tym roku, powoli niweluje inflacja. Rząd musi stanąć przed nowym wyzwaniem i jakoś tę podwyżkę cen zrekompensować”.

8426096,swiadczenie-motywacyjne-mundurowi-sluzba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *