Nowe władze Forum Związków Zawodowych wybrane

W dniach 9-10 stycznia 2023 roku w Warszawie, odbył się VI Kongres Forum Związków Zawodowych. 
Podczas Kongresu wybrano nowe władze Forum Związków Zawodowych.
Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych: Dorota Gardias
Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych (alfabetycznie):
 1. Rafał Jankowski (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów)
 2. Roman Michalski (Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego)
 3. Marek Mnich (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ‘’Solidarność”-80)
 4. Jan Przywoźny (Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy)
 5. Krystyna Ptok (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych)
 6. Dariusz Trzcionka (Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”)
Członkowie Prezydium (alfabetycznie):
 1. Grażyna Cebula – Kubat (Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy)
 2. Zofia Czyż (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych)
 3. Marcin Kolasa (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej)
 4. Stanisław Taube (Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP)
 5. Czesław Tuła (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa)
 6. Sławomir Wittkowicz (Wolny Związek Zawodowy „Forum – Oświata”)
Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej: Józef Ryl
Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej (alfabetycznie):
 1. Krzysztof Aniszewski (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ‘’Solidarność”-80)
 2. Krzysztof Balcer (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów)
 3. Krystyna Dębkowska (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych)
 4. Grzegorz Kołodziej (Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy)
 5. Tomasz Sus (Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego)
 6. Waldemar Ziobro (Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.