News

Komunikat: 500 zł podwyżki w 2022r. gwarantowane!

KOMUNIKAT dotyczący podwyżek uposażeń policjantów od 1 stycznia 2022 roku W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami odnośnie podwyżek dla funkcjonariuszy Policji, informujemy, że każdy policjant otrzyma …

Rządowy projekt ustawy o ustanowieniu “Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Kształtowanie i utrzymywanie przez państwo oczekiwanego przez społeczeństwo stanu bezpieczeństwa zobowiązuje do monitorowania współczesnych problemów zachodzących w świecie społecznym i podejmowanie adekwatnych działań w sferze funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo …

  Większość sił, które oddelegowane są do wspierania Straży Granicznej, stanowią funkcjonariusze oddziałów prewencji. Przykładowo, to oni odpierali “frontalny atak”, jak to ujął szef formacji, czyli próbę siłowego sforsowania granicy …

Stoimy w jednej linii

Musimy stać w jednej linii, bo tylko wtedy będziemy skuteczni i efektywni – powiedział w wywiadzie dla Interia.pl Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk. – Analizujemy to, co się może …

Białe kaski

  Szanowny Panie Ministrze. To jest biały kask. Kask jakiego na wyposażeniu nie posiada Wojsko Polskie. To jest kask polskiego Policjanta, który wziął na siebie główny ciężar odparcia dzisiejszych bezprawnych …

USTAWA z dnia 14 października 2021 r

USTAWA z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Art. 46a ust.3: …