Nadal obowiązuje Uchwała nr 113/VII/2018 Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z 24 września 2018 r. Trzymamy linię!

ilustracja
W podjętej jednogłośnie przez wszystkie Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów reprezentowane na posiedzeniu Zarządu Głównego uchwale stwierdzamy, że propozycje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 września 2018 r. są niewystarczające i nie mogą być podstawą do zawieszenia Ogólnokrajowej Akcji Protestacyjnej.

Trzymamy Linię

217-2018-Uchwała-113-VII-2018-1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *