Na Jasnej Górze odbyły się w niedzielę 29 września 18. Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego.

ilustracja

Tegoroczne spotkanie miało szczególną intencję – a było nią podziękowanie za 100-lecie powołania Policji Państwowej.18. Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego wpisały się w obchody setnej rocznicy powstania Polskiej Policji Państwowej.

Na spotkanie przybyli komendanci wojewódzcy, powiatowi, miejscy i rejonowi, policjanci i pracownicy Policji z całego kraju oraz ich rodziny – w sumie prawie 2 tys. osób. Obecni byli przedstawiciele środowiska policyjnego z Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafałem Jankowskim na czele, przedstawicielami związków zawodowych, stowarzyszeń i fundacji działających w Policji, wśród nich przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 oraz duszpasterze Policji.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się wczoraj o 12.00 złożeniem meldunku Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażejowi Pobożemu przez dowódcę uroczystości podinsp. Tomasza Srokę. Pan Wiceminister dokonał przeglądu pododdziałów, a wyznaczona delegacja złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Ponadto wyróżnieni policjanci z częstochowskiej komendy złożyli kwiaty i zapalili znicz na Polanie Dębowej – Placu Katyńskim w Częstochowie.

Pielgrzymi ruszyli następnie Aleją Najświętszej Maryi Panny w kierunku Jasnej Góry. Wiązanki kwiatów złożone zostały również przy pomniku Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie swój posterunek wystawili uczniowie klas policyjnych oraz przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Alei Henryka Sienkiewicza. Tam odczytano Apel Pamięci z okazji 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, a Podsekretarz Stanu Błażej Poboży odczytał list w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego skierowany na ręce Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego. (list Ministra w załączniku)

Po Mszy Świętej, przed Tablicą „Gloria Victis – Chwała zwyciężonym”, oddano hołd policjantom pomordowanym na wschodzie wiosną 1940 roku. Pielgrzymi środowiska policyjnego pomodlili się także przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej.Przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski wspólnie z Wiceministrem i Komendantem Głównym i Zastępcą złożyli wiązanki pod votum poległych na Wschodzie i pod obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w swoim wystąpieniu podkreślił podniosłą atmosferę, która zawsze panuje na Jasnej Górze pobudza do przemyśleń i głębokiej refleksji. Podziękował Księdzu Biskupowi Józefowi Guzdkowi za odprawienie liturgii w intencji całego środowiska policyjnego oraz rodzin i bliskich funkcjonariuszy. Podziękował za zaangażowanie i obecność księży kapelanów w życiu służbowym i prywatnym policjantów.

(…) Pragnę skierować także słowa podziękowania do Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Pana Rafała Jankowskiego oraz wszystkich, którzy byli zaangażowani w organizację 18. Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego (…).

Wystąpienie Rafała Jankowskiego

Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie,
bardzo dziękuję za to, że Ksiądz Biskup, jak zawsze jest z nami, tu na Jasnogórskim Wzgórzu, ale przede wszystkim dziękuję Waszej Ekscelencji za te mądre i dające nadzieję słowa, które Ksiądz Biskup co roku kieruje do naszego środowiska. Dziękuję Panu Ministrowi – to honor dla policyjnego środowiska, kiedy jest ramię w ramię z tym, który często decyduje o policyjnym losie.

Pana obecność Panie Ministrze daje nadzieję, a słowo nadzieja w tym miejscu brzmi szczególnie. Pana obecność, Panie Ministrze daje nadzieję na to, że potrzeby i problemy policjantów ale też i tych, którzy przeszli w stan spoczynku – będą zrozumiane i nie zostaną zlekceważone.

Szczególnie jednak dziękuję Panu Komendantowi Głównemu za wsparcie. Bez służbowego błogosławieństwa Pana Generała, nasze Jasnogórskie spotkania nie miałyby takiego wymiaru.

Ale, przede wszystkim dziękuję Wam Koleżanki i Koledzy. Dziękuję Tym, którzy pozostają w służbie i Tym, którzy przeszli w stan spoczynku.Dziękuję za to, że tu jesteście. Nasze Jasnogórskie spotkania i tutaj nie mam żadnych wątpliwości – to chyba jedyne miejsce, gdzie jesteśmy naprawdę razem – całe policyjne środowisko.Tu nie ma znaczenia, czy w roku, w którym świętujemy 100-lecie powstania Policji Państwowej, wspomniano o Was, czy niedbali redaktorzy o Was zapomnieli, czy celowo o Was nie powiedziano. Czy też z tej stuletniej historii wykreśliła Was ręka cenzora.

Tu jesteśmy wszyscy razem i równi sobie.I nie mam wątpliwości, że spotkamy się też w tym szczególnym miejscu za rok.

W jedności siła.

 

 

List-Ministra-SWiA-XVIII-Jasnogórskie-Spotkania-Środowiska-Policyjnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *