Minister Mariusz Kamiński: nie jestem stroną, jestem po tej samej stronie co funkcjonariusze…

ilustracja

Zakończyło się trwające od godziny 14:10 do 16:15 posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW). Jedynym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji na temat planowanych zamierzeń resortu w latach 2019–2023.
Wiesław Szczepański

Posiedzenie prowadził nowy przewodniczący Komisji poseł Wiesław Szczepański (Lewica), którego debiut w tej roli trzeba uznać za bardzo udany, choć na początku powitał wszystkich radnych… ale szybko swój się poprawił i powitał posłów, członków komisji, tłumacząc przejęzyczenie długoletnią pracą w samorządzie.

Posiedzenie znacznie się przedłużyło za sprawą wielu pytań, jakie posłowie kierowali pod adresem Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych, które reprezentowali: minister Mariusz Kamiński, wiceminister Maciej Wąsik oraz wiceminister Paweł Szefernaker. Poniżej przedstawiamy w skrócie wypowiedzi przedstawicieli resortu na temat najbardziej nas interesujący, czyli na realizację Porozumienia z 8 listopada 2018′.
Od lewej: Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Paweł Szefernaker

Retransmisję całego posiedzenia można obejrzeć Tutaj, natomiast stenogram wszystkich wypowiedzi ukaże się w ciągu kilku dni.

Posiedzenie rozpoczął minister Mariusz Kamiński, który stwierdził, że resort planuje opracowanie i wdrożenie kolejnego programu modernizacji służb mundurowych na lata 2021-2024. Będzie on obejmował dwa obszary. Jeden z nich to podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy oraz inwestowanie w kapitał ludzki. Chodzi o zwiększenie motywacji, atrakcyjności oraz bezpieczeństwa służby i pracy w formacjach podległych MSWiA. Sposobem na to będzie dalsze podnoszenie uposażeń oraz wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Ministerstwo dysponować będzie dodatkowymi środkami finansowymi w wysokości około jednego miliarda złotych, co pozwoli na zrealizowanie zamierzeń określonych we wspomnianym Programie.

– Mamy więc stabilny budżet, który pozwoli nam także na realizację Porozumienia z listopada 2018′ zawartego ze stroną społeczną – stwierdził minister.

W styczniu 2020′ zgodnie z Porozumieniem funkcjonariusze otrzymają podwyżki w wysokości 500,- zł (brutto z nagrodą roczną). Jak stwierdził wiceminister Maciej Wąsik: naszą intencją jest, aby wszyscy funkcjonariusze dostali podwyżki kwotowo równe.
Nadgodziny, jak stwierdził minister Kamiński: „praktycznie od 1 stycznia 2020′ funkcjonariusze będą mogli odbierać wypracowane nadgodziny”. – Niepokoi w wypowiedzi ministra użyte słowo „praktycznie”.
Przedemerytalne dodatki dla funkcjonariuszy, którzy ukończyli 25 lat służby, żeby nadal pozostali w służbie. Minister sprecyzował, że chodzi o takich funkcjonariuszy, których przełożeni będą chcieli zatrzymać w służbie. Nie będzie to obligatoryjny dodatek, dla wszystkich. Ma to być dodatek motywacyjny. Po 25 – latach służby. I dodatek motywacyjny wyniesie 1 500,-zł. Natomiast II dodatek, po ukończeniu 28,5 lat służby wyniesie 2 500,-zł brutto. Po 28, 5 roku już nie można bardziej zwiększyć emerytury, ale w przypadku, jeśli chcemy aby funkcjonariusz nadal pozostał w służbie, proponujemy taki dodatek. Rozmawialiśmy ze związkami i odbiór tej propozycji ministerstwa przez stronę społeczną jest dobry. Podkreślam, że to nie będzie dodatek obligatoryjny ale dla takich funkcjonariuszy, których chcemy zachować w służbie – powiedział minister.
Drugim celem tych dodatków jest zachęcenie młodych kandydatów do wstąpienia do służby. – Chodzi o to, żeby młody człowiek nabrał przekonania, że służba jest atrakcyjna, że perspektywy finansowe są dobre.
Proponowane rozwiązanie jest oszczędne, bo funkcjonariusz, który pozostanie w służbie nie będzie otrzymywał emerytury, na którą by odszedł – zauważył minister.
Wiceminister Maciej Wąsik Wąsik podkreślił, że ministerstwo pracuje także nad ułatwieniem powrotu do formacji funkcjonariuszom, którzy już są na emeryturze. Maciej Wąsik przytoczył smutne dane z których wynika, że średni czas pozostawania w służbie wynosi 25 lat, natomiast średni czas przebywania na emeryturze… 26,5 roku. Chcemy tę statystykę zmienić – dodał.

Minister Kamiński stwierdził, że strona społeczna słusznie stawiała problem wakatów. To związkowcy mieli rację ustanawiając taki punkt porozumienia. – Przyznaję rację związkowcom, że to naprawdę dobry postulat na zaradzenie rosnącej liczbie wakatów. Do końca 2020 roku strona rządowa miała przedstawić rozwiązanie – Ja nie widzę powodu żeby czekać do końca przyszłego roku – w I kwartale 2020 projekt musi trafić do parlamentu, żeby to rozwiązanie weszło w życie jak najszybciej – zapowiedział minister.

Zwiększenie ochrony prawnej funkcjonariuszy – to kolejny postulat, który chcemy jak najszybciej zrealizować – powiedział minister. Rośnie agresja wobec funkcjonariuszy. Mają miejsce czynne napaści i słowna agresja. Przewidujemy zaostrzenie kar za te przestępstwa, przy czym, przy orzekaniu kar przez sądy – obowiązkowym będzie orzekanie świadczeń finansowych. Uzyskane w ten sposób środki finansowe będą gromadzone na specjalnym funduszu z przeznaczeniem na wsparcie wdów i sierot po poległych funkcjonariuszach. Fundusz Sprawiedliwości – ma powstać przy MSWiA – także jako systemowa pomoc państwa dla niepełnosprawnych funkcjonariuszy. Projekt rozporządzenia w tej sprawie również już wchodzi na drogę legislacji.
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 30.10.2018′ – uznał, że ekwiwalenty są sprzeczne z konstytucją i wyeliminował art. 115 a. Nie ma obecnie możliwości – zdaniem ministra – wypłacania ekwiwalentu za zaległe urlopy. Tego nie można dłużej tolerować. Minister Mariusz Kamiński poinformował, że ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego, który powstał po 6 listopada 2018 r., czyli po dacie ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r., zostanie wypłacony w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.
Normy wyżywienia, ośmieszony w mediach równoważnik w wysokości 2,71 zł – już został zmieniony. Słuszne były szydercze artykuły, gdyż stawki te były oderwane od rzeczywistości – podkreślił minister. Już się ukazało rozporządzenie MSWiA – od 1 stycznia wejdą w życie przyzwoite stawki – 12 zł – to kwota godziwa, zdaniem ministra.

Tak postępuje na dzień dzisiejszy realizacja Porozumienia z listopada 2018′ – podsumował minister. Podkreślił, że regularnie odbywają się spotykania ze związkami. Pracujemy nad rozwiązaniem art 15a – to dawne czasy ale budzą wielkie kontrowersje. Będziemy szukać jak najlepszego sposobu realizacji – pracujemy usilnie nad tym, żeby wszystkie punkty porozumienia zostały zrealizowane – zapewnił minister

Ekwiwalenty też były przedmiotem tego porozumienia – bardzo sobie cenię głos funkcjonariuszy płynący z dołu, naszym celem jest stworzenie odpowiednich warunków prawnych i finansowych żeby to było zrealizowane. Żołnierze ryzykują na wojnie, natomiast funkcjonariusze ryzykują na co dzień, dlatego ta służba musi dawać satysfakcję finansową,

To będzie celem stałych zabiegów ministerstwa – zapowiedział minister.

Nie jestem stroną, jestem po tej samej stronie co funkcjonariusze, wierzę, że wspólnie podejdziemy do tych spraw poważnie – my jesteśmy dzisiaj… jutro nas może nie być, będą inni, natomiast Policja, Straż Graniczna i pozostałe służby mundurowe będą zawsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *