Media o wznowieniu wypłaty dodatków dla policjantów

ilustracja

Komendant Główny Policji poinformował w poniedziałek, że wznawia wypłaty wydatków osobowych dla policjantów. Gen. insp. Jarosław Szymczyk zapewnił, że pieniądze na ten cel nie są zagrożone.

Pismo z datą 27 sierpnia 2018 roku, zaadresowane do wszystkich komendantów wojewódzkich, komendanta stołecznego i komendantów szkół policyjnych zostało opublikowane w poniedziałek na stronie Komendy Głównej Policji.

„W nawiązaniu do pisma z dnia 14 sierpnia 2018 roku (…) oraz w związku z zakończeniem analizy dotyczącej planowanych najbliższych wydatków jednostek Policji, odwołuję polecenie wstrzymania realizacji wszelkich wydatków w par. 3070 +wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom+ i polecam bieżącą realizację płatności w tym zakresie. Jednocześnie informuję, że w ramach ogólnego planu finansowego Policji powyższe wydatki nie są zagrożone” – poinformował gen. insp. Jarosław Szymczyk.

„Komenda Główna Policji informowała już wcześniej, że wypłaty dodatków dla policjantów nie były zagrożone. Chodziło tylko o chwilowe zamrożenie tych wypłat dla bieżącej analizy finansów w jednostkach podległych Komendzie Głównej Policji. Wszystkie zobowiązania wobec policjantów są realizowane na bieżąco, nikomu nie wstrzymano wpłat dodatków” – powiedział PAP podkomisarz Robert Opas z KGP.

Wydatki, o których mowa, to m.in. pomoc mieszkaniowa, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe czy ryczałt za pranie odzieży ochronnej roboczej i specjalnej, wykonywane we własnym zakresie oraz ryczałty za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego.

Poprzednie pismo szefa KGP upublicznił w połowie sierpnia Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Szymczyk w piśmie wstrzymującym wypłatę dodatków poinformował, że wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego z pismem o stosowne zwiększenie budżetu policji.

Rafał Jankowski

Zarząd Główny NSZZ Policjantów uważa, że wznowienie wypłat to efekt ich interwencji.

„Związki zawodowe nie zostały powiadomione drogą formalną, że komendant główny wstrzymuje wypłaty wydatków osobowych, a powinien to zrobić. Gdyby nie fakt, że pismo komendanta wpadło nam w ręce i nie zrobilibyśmy z tego użytku, informując o nim opinię publiczną, komendanci wojewódzcy bezwzględnie realizowaliby polecenie komendanta głównego” – powiedział PAP Przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Przyznał, że sam interweniował u komendanta Szymczyka i premiera Morawieckiego o zwiększenie budżetu. Jankowski dodał, że NSZZ Policjantów zwróci się także do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o wyjaśnienie w jakiej sytuacji finansowej jest obecnie polska policja.

„Naszym zdaniem, ktoś nie mówi prawdy. Jeśli sytuacja policji jest kiepska i w kasie nie ma pieniędzy to powinniśmy się o tym dowiedzieć i wspólnie pomyśleć co z tym zrobić” – powiedział Jankowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *