Konferencja Naukowa pt. „Współdziałanie Policji z innymi podmiotami”

W dniach 15-16 października 2020 r. w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego im. Stanisława Pigonia w Rzeszowie, odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Współdziałanie Policji z innymi podmiotami”.

Konferencja została zorganizowana przez: Zakład Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakład Prawa Policyjnego Instytutu Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie, Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Ius Publicum.  W skład Komitetu Honorowego Konferencji weszli: prof. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki oraz nadinsp. Henryk Moskwa – Komendant Wojewódzki Policji.

Celem Konferencji naukowej było ukazanie różnorodności podmiotów z którymi współdziała Policja oraz  normatywne i praktyczne aspekty dotyczące tego współdziałania.

Podczas  konferencji  złożono gratulacje Profesorowi Stanisławowi Pieprznemu, w związku z jubileuszem jego 70 – tych urodzin oraz 20 – lecia pracy naukowo – dydaktycznej. Profesor Elżbieta Ura przedstawiła sylwetkę Profesora Stanisława Pieprznego, podkreślając znaczenie i rolę dorobku Profesora we współczesnym prawie administracyjnym, w szczególności jeśli chodzi o administracyjnoprawne ujęcie działalności i funkcjonowania szeroko pojętych służb mundurowych.

Serdeczne życzenia oraz wyrazy wdzięczności na ręce dostojnego Jubilata przekazał mł. insp. dr Piotr Zalewski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie Józef Bąk.

Konferencji stała się również okazją do wręczenia medali za zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Medalem „Z okazji 30 rocznicy powstania NSZZ Policjantów” wyróżnieni zostali m.in.: mł. insp. dr Piotr Zalewski, dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr, prof. dr hab. Sylwester Czopek, dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR, dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR, dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR, prof. dr hab. Stanisław Pieprzny, prof. dr hab. Elżbieta Ura, ks. dr hab. Sławomir Bylina, prof. WSPol., dr Bogdan Jaworski, podinsp. w st. spocz. Andrzej Żygadło.

Następna część Konferencji skupiła się na merytorycznych kwestiach, związanych z jej tematem. Wśród Gości Konferencji, którzy wygłosili swoje referaty, znaleźli się wybitni uczeni z krajowych ośrodków akademickich, zajmujący się problematyką działalności i funkcjonowania Policji, przedstawiciele praktyki, w tym Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, reprezentanci związków zawodowych, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Na zakończenie odbyła się dyskusja i podsumowanie Konferencji, która była doskonałą okazją do wymiany poglądów związanych ze współdziałaniem Policji z innymi podmiotami, ale także pokazała, że współdziałanie  Policji z innymi podmiotami ma olbrzymie znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *