Komunikat: 500 zł podwyżki w 2022r. gwarantowane!

KOMUNIKAT

dotyczący podwyżek uposażeń policjantów od 1 stycznia 2022 roku

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami odnośnie podwyżek dla funkcjonariuszy Policji, informujemy, że każdy policjant otrzyma od 1 stycznia 2022 roku na rękę 500 zł zgodnie z podpisanym Porozumieniem z dnia 24 sierpnia 2021 roku.

Pierwsza część podwyżki w wysokości 406 zł (z nagrodą roczną) została zabezpieczona w ustawie o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025 oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1789 z dnia 26 listopada br.).

Druga jej część zagwarantowana jest w ustawie budżetowej na rok 2022 roku (druk sejmowy nr 1624) tj. w ramach wzrostu uposażeń o 4,4%.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że od początku następnego roku policjanci otrzymają podwyżki w związku z podwyższeniem grup zaszeregowania. Na końcowym etapie jest uzgadnianie zapisów rozporządzenia MSWiA w tej sprawie.

PODWYŻKI NIE SĄ ZAGROŻONE, I DLATEGO DYSKUSJA W SIECI BEZ ZAPOZNANIA SIĘ Z FAKTAMI, KTÓRE ZWIĄZEK WIELOKROTNIE PRZEKAZYWAŁ NIKOMU NIE SŁUŻY. TWORZY SIĘ JEDYNIE ZAMIESZANIE I NIEPOROZUMIENIA WŚRÓD POLICJANTÓW!

Biuro prasowe ZG NSZZ Policjantów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *