Komisja Petycji jednomyślnie odrzuciła odpowiedź MSWiA na dezyderat nr 21 w sprawie art. 15a uznając ją za niewystarczającą.

22 września 2020′ odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji. Pierwszym punktem rozpatrywanym przez Komisję była odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na Dezyderat nr 21 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych.

Odpowiedź na Dezyderat 21 przedstawił Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń.
Dyrektor oświadczył, że podtrzymuje zawarte w piśmie skierowanym do Komisji opinie i propozycje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako zgodne z postanowieniem paragrafu 4. ust.1. Porozumienia zawartego 8 listopada 2018 r.
– Zgodnie z treścią tego paragrafu Minister zobowiązał się do rozpatrzenia i przedstawienia propozycji w zakresie zrównania uprawnień funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby od 1 stycznia 1999 r. do 1 października 2003 r./termin uzgodniony ze stroną związkową/, do stworzenia możliwości zaliczania okresu tzw. “pracy cywilnej” przed wstąpieniem do służby na zasadach obowiązujących w odniesieniu do funkcjonariuszy pełniących służbę przed 1 stycznia 1999 roku oraz pełniących służbę po 1 stycznia 2013 roku – powiedział Dyrektor Budzeń.
– W paragrafie 4 ust. 1. Porozumienia określony został czas realizacji tego postanowienia – że do końca 2019 roku uzgodniona zostanie odpowiednia formuła realizacji tego postulatu ze związkami zawodowymi. – Aktualnie trwają prace na tym problemem. Według mojego rozeznania – ta sprawa powinna zostać rozstrzygnięta w terminie przewidzianym w tym porozumieniu. Kilka razy spotykaliśmy się już z przedstawicielami związków zawodowych i aktualnie formułowane są już konkretne propozycje do uzgodnienia za stroną związkową – dodał Dyrektor.

– Pan Dyrektor nie odniósł się konkretnie do naszego wniosku – zanegował słowa Wł. Budzenia Andrzej Szary uczestniczący zdalnie w posiedzeniu Komisji. Dezyderat został sformułowany przez Komisję Petycji 12 lutego 2020′ i powinien już dawno być zrealizowany. – Strona rządowa nie przedstawiła nam dotąd konkretnego rozwiązania tego problemu. Funkcjonariusze służb mundurowych atakują nas i zachęcają, aby przystąpić do działań protestacyjnych, czego nie chcemy, ponieważ dialog ze stroną ministerialną jest prowadzony. Natomiast cierpliwość nasza w tej sprawie się wyczerpała. Czas by przedstawić jednoznaczne propozycje, czego Dyrektor Budzeń nie uczynił, Oczekujemy, że posłowie wymuszą na stronie rządowej przedstawienie konkretnej propozycji – podkreślił Andrzej Szary. Związek dziękuje Ministrowi i Posłom, za to co osiągnęliśmy już w związku z podpisanym porozumieniem, ale Dezyderat dotyczy innej istotnej sprawy – dodał.

– W naszej ocenie kwestia dotycząca policjantów przyjętych po raz pierwszy do służby 1 stycznia 1999 roku, a przed 23 lipca 2003′ jest jednoznaczna, gdyż to rozwiązanie według naszej wiedzy jest sprzeczne z orzecznictwem TK, które stanowi, że systemu emerytalnego nie można zmieniać w trakcie jego funkcjonowania. Mamy obecnie 3 systemy emerytalne w służbach. Należy to ujednolicić, tak, aby był to system korzystny dla wszystkich. Chciałbym poinformować, że mamy obecnie prawie 8 tysięcy wakatów. Na wysoką liczbę wakatów wpływa także obecny system emerytalny, który nie zachęca dostatecznie kandydatów do służby – zakończył Andrzej Szary

Treść wypowiedzi Wiceprzewodniczącego NSZZ Policjantów nie odzwierciedla jej w 100 %, ale oddaje w pełni jej sens. /Niestety przerwy na łączach sprawiły, że tylko urywki wypowiedzi Wiceprzewodniczącego NSZZ Policjantów zostały na nagraniu/. Jednak stanowisko Związku w sprawie art. 15a jest jasne i oczywiste od początku.

Wyjęci z systemu…

Rąbka tajemnicy w kwestii przyczyn zwłoki w załatwieniu postulatu art. 15a. uchylił chyba Krzysztof Pater /stały doradca Komisji PET/. – Każdy system płaci za swoje – stwierdził. – Drobna na pozór zmiana dotycząca pewnej grupy funkcjonariuszy może wywołać bardzo poważne reperkusje systemowe – podkreślił. Jeśli chodzi o tę nierówność systemów; ci którzy wstąpili do służby przed 1999 r. nie mają nic za pracę w cywilu. Ci, którzy wstępowali do służby pomiędzy 1999 a 2003 rokiem byli w jeszcze w gorszej sytuacji – bo ich wyjęto z systemu – wyjaśnił. – Rząd ma w związku z tym Porozumieniem problem, a rozwiązanie nie jest proste gdyż każda decyzja wywołać może bardzo poważne reperkusje systemowe. Pytanie, czy po ponad 20 latach reformy nie należałoby wstecznie rozwiązywać nierówności dla tych, którzy pracowali w cywilu a wstąpili do służby przed 1999 r. ? – zakończył Krzysztof Pater.

Przewodniczący Komisji poseł Sławomir Piechota – zaproponował uznać odpowiedź MSWiA za niewystarczającą i wystąpić o dodatkowe informacje, zwłaszcza uwzględniające stanowiska innych ministrów – Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości i Ministra Obrony Narodowej.

Komisja podjęła jednomyślnie decyzję o uznaniu odpowiedzi na Dezyderat 21 za niewystarczającą i wystąpieniu o jej uzupełnienie.

Notował (jp)

W załączniku
Dezyderat nr 21

PET_dezyderat_21_art_15a-1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *