Komisja ds. Petycji uznała, że petycja w sprawie ekwiwalentu jest słuszna i wymaga podjęcia niezwłocznych działań ze strony MSWiA!

 

ilustracja

Jak informowaliśmy Sejmowa Komisja do Spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 11 września 2019’rozpatrzyła projekt dezyderatu:– w sprawie terminu i kosztów realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy.

Przedstawiający petycję na poprzednim posiedzeniu poseł Grzegorz Raniewicz stwierdził, iż przedstawiony dezyderat oddaje ducha petycji, spełnia wnioski, jakie padły podczas rozpatrywania i wnioskuje o jego akceptację.

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, który zwrócił uwagę, że w dezyderacie nie sprecyzowano terminu, w jakim MSWiA ma się do jego treści odnieść. Tymczasem upłynął już rok od od wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku i kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy nadal jest pozbawionych wypłaty ekwiwalentów. W międzyczasie zmieniano ustawę o Policji, choćby w zakresie wprowadzenia pluralizmu, więc był czas i okazja do załatwienia tej sprawy. Należy wyznaczyć nieprzekraczalny termin odpowiedzi – zakończył Rafał Jankowski

Przewodniczący Komisji Petycji Sławomir Piechota odpowiedział, że na mocy przepisów ogólnych Minister ma obowiązek odpowiedzi w ciągu 30 dni. Komisja uważa, że petycja jest słuszna i wymaga podjęcia niezwłocznych działań.

Głos w tej sprawie zabrał także przedstawiciel służb mundurowych Rzecznika Praw Obywatelskich Tomasz Oklejak, który zwrócił uwagę, że sprawa niekorzystnego przeliczania ekwiwalentów nie jest nowa. Była poruszana w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 roku. Już wówczas MSWiA odpowiadała, że trwaja prace koncepcyjne. Prawo jest prawem – ustawodawca przyznał policjantom prawo do ekwiwalentu i od ponad roku to prawo nie jest realizowane – podsumował przedstawiciel RPO.

Po dyskusji Komisja ds. Petycji zaakceptowała treść Dezyderatu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *