Komisja do Spraw Petycji – Dyskusyjna zmiana w przepisach o odszkodowaniu za uszkodzone w czasie służby mienie prywatne

28 lipca 2020′ odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji. W porządku posiedzenia znalazły się dwa punkty interesujące środowisko policyjne.

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 12 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania funkcjonariuszom prawa do odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą.
Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 13 w sprawie terminu i zasad realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla funkcjonariuszy za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego
Jak zakomunikował reprezentujący MSWiA na posiedzeniu Komisji Mariusz Cichomski, dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, resort nie rekomenduje podejmowania w tym zakresie inicjatywy ustawodawczej i sam też nie planuje przedstawiać propozycji zmian w obecnie obowiązujących przepisach.

W kwestii drugiego dezyderatu dyrektor Cichomski wyjaśnił, iż został on zrealizowany w przyjętej kilka dni temu ustawie o wsparciu służb mundurowych, która znajduje się już w Senacie RP.

Do słów Dyrektora Cichomskiego z MSWiA odniósł się Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, który powiedział: “Nie zgadzam się ze zdaniem wyrażonym przez urzędnika resortu, który najwyraźniej nie zna specyfiki służby. Będę w tej sprawie rozmawiał z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *