Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych odrzuciła w I czytaniu nakaz noszenia imienników w pododdziałach zwartych. Przed rozpoczęciem posiedzenia jedynie opinia NSZZ P była krytyczna w stosunku do projektu.

17 listopada 2020′ na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW), odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk sejmowy nr 707 – w załączniku) nakładający na każdego policjanta obowiązek noszenia w czasie służby na mundurze oznaczenia jego nazwiska.

Projekt przedstawił i uzasadnił przewodniczący komisji poseł Wiesław Szczepański (Lewica).
Jak głosi uzasadnienie – w obowiązującym stanie prawnym Znak identyfikacji imiennej, obejmujący pierwszą literę imienia oraz nazwisko policjanta nosi się na elementach umundurowania, z wyjątkiem gdy policjanci występują w pododdziale zwartym, kompanii reprezentacyjnej Policji i kompanii honorowej Policji (§ 28 ust. 3 rozporządzenia z 2009 r.). Projektowana ustawa wprowadza po stronie każdego policjanta obowiązek noszenia w czasie służby na mundurze oznaczenia jego nazwiska. Jednocześnie noszenie munduru bez oznaczenia nazwiska policjanta otrzyma charakter przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej. Zdaniem autorów nowelizacji Projekt wzmocni po stronie obywateli gwarancje dostępu do informacji publicznej, stworzy lepsze warunki sprawowania społecznej kontroli Policji oraz ułatwi egzekwowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej funkcjonariuszy związanej z działaniami podejmowanymi na służbie.

Posłowie dla uzasadnienia obowiązku noszenia imienników twierdzili, ze “bardzo często, kiedy policjanci dokonywali legitymowania czy zatrzymania, byli nieoznakowani, a pytani o stopień i nazwisko często nie chcieli odpowiadać”. Przywoływali też przykład fotoreportera, który podczas wydarzeń w dniu 11 listopada został postrzelony w twarz. Tymczasem projekt ustawy został wniesiony przez posłów 30 września 2020′ po serii protestów przed Sejmem.

W dyskusji za pośrednictwem łączy internetowych zabrał głos między innymi Rafał Jankowski, który poinformował Komisję, że NSZZ Policjantów wydał negatywną opinię wobec projektu procedowanej ustawy.
(…) Uważamy, że noszenie tych imienników jest w dzisiejszym świecie, niebezpieczne, nie tylko dla policjantów, ale także dla ich żon, dzieci i rodzin. Coraz częściej się zdarza, że wszędzie wdzierające się social media identyfikują tych ludzi a rodziny często są później piętnowane w nieludzki sposób. Głównie dzieci, ale też i pozostali członkowie rodzin, przeżywają traumę z tego powodu. Nie możemy do tego doprowadzić…przestrzegał Rafał Jankowski.

Przewodniczący NSZZ Policjantów odniósł się do propozycji dyrektora Biura Kadr insp. Siekierskiego dot. numerów taktycznych. – zdaniem Szefa NSZZ Policjantów – jest to świetne rozwiązanie.
(…) Posługują się takim numerem inne policje, na przykład policja niemiecka, czy austriacka. Tam ci funkcjonariusze noszą duże numery taktyczne i na kamizelkach i na hełmach…wyjaśnił. – Jeżeli chodzi o policjantów, którzy pełnią służbę patrolową w okolicach Sejmu, ja osobiście uważam i przygotowujemy taki projekt – żeby w ogóle zejść z tzw. imienników na rzecz numeru służbowego. Numer ten także identyfikuje funkcjonariusza wystarczająco… podkreślił Rafał Jankowski.

(…) Ustawa o Policji wymienia przypadki, w których funkcjonariusz powinien przedstawić się ze stopnia, imienia i nazwiska. Tak jest na przykład przy kontroli drogowej. – Reasumując – uważamy, że przedstawiony projekt nie jest dobry, tak dla funkcjonariuszy, jak i szczególnie dla ich rodzin, które naraża na negatywne skutki tego, że ich ojciec, mąż jest funkcjonariuszem policji … zaznaczył przewodniczący Jankowski.

(…) Podkreślam na zakończenie – Nie chcemy bezimiennych policjantów. Policjanta jeżeli trzeba, jeżeli przekroczy uprawnienia, można ustalić po numerze służbowym, może będzie można też po numerze taktycznym. My nie chcemy tego, żeby to była bezimienna formacja – dodał. Oczywiście – prawo jest najważniejsze. Każdy funkcjonariusz, który przekroczy granice tego prawa, powinien za to odpowiedzieć, a może nawet nie powinien być policjantem. Bo do policji powinni wstępować ludzie, którzy nie będą tego prawa nigdy łamać – zakończył Rafał Jankowski.

Po wystąpieniu przewodniczącego NSZZ Policjantów Komisja przystąpiła do głosowania wniesionych podczas I czytania poprawek, a następnie poddała pod głosowanie cały projekt ustawy. Komisja większością głosów (18 za odrzuceniem, 17 przeciwnych) przyjęła wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu

Posłem sprawozdawcą projektu został przewodniczący Komisji Wiesław Szczepański.
druk_sejmowy_707

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *