KGP: obawy policjantów przed COP24 są nieuzasadnione

ilustracja

Docierają do nas sygnały o obawach policjantów delegowanych do zabezpieczenia Szczytu Klimatycznego COP 24, dotyczących warunków socjalnych, jakie mogą ich czekać podczas służby. Anonimowe listy od rzekomych zaniepokojonych mundurowych opublikowane zostały na jednym z portali internetowych. Przykro nam, że niektórzy oceniają akcję jeszcze przed jej rozpoczęciem. Zapewniamy, że obawy te są bezpodstawne. Żaden z tych policjantów nie poznał jeszcze czekających na nich warunków bytowych, natomiast były one już oceniane przez specjalną komisję kontrolną, w której znaleźli się również przedstawiciele policyjnych związków zawodowych.

W Szczycie Klimatycznym COP 24, jaki odbędzie się w dniach od 3 do 14 grudnia w Katowicach weźmie udział nawet 30 tysięcy gości z blisko 200 krajów. Policja od wielu miesięcy prowadzi wszechstronne przygotowania do zabezpieczenia tego wydarzenia, a skala przedsięwzięcia jest ogromna. Około 8 tys. policjantów ze Śląska i spoza województwa zadba o bezpieczeństwo podczas Szczytu Klimatycznego. Faza przygotowania „zaplecza” dla mundurowych jest na ostatniej prostej, dzięki czemu zapewnione będą odpowiednie warunki bytowe, czyli zakwaterowanie i wyżywienie, dla policjantów pełniących służbę w ramach zabezpieczenia COP 24.

Policjanci na co dzień pełniący służbę poza woj. śląskim, a skierowani do zabezpieczenia, zostaną zakwaterowani w hotelach. Stróże prawa będą mieli również zapewnione pełne wyżywienie.

Informacje formalne dotyczące zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy zostały zawarte w zamówieniu publicznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, które jest opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KWP w Katowicach.

Po otrzymaniu ofert na „Świadczenie usług zakwaterowania oraz wyżywienia funkcjonariuszy Policji, skierowanych do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem porządku i bezpieczeństwa publicznego”, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach powołana została komisja kontrolna.

W jej skład wchodzą przedstawiciele Wydziału Zaopatrzenia KWP, Wydziału Sztab Policji KWP, OPP w Katowicach oraz NSZZ Policjantów. Komisja dokonuje sprawdzeń standardów świadczonych usług hotelarskich oraz obiektów wskazanych w ofertach wybranych do realizacji zamówienia.

Akceptację komisji uzyskały do chwili obecnej hotele z terenu woj. śląskiego i małopolskiego. Kilka ofert zostało natomiast odrzuconych, z uwagi na brak pełnej realizacji wymagań zawartych w zamówieniu publicznym lub z powodu ogólnego wizerunku hotelu.

Komisja w dalszym ciągu prowadzi wizytacje kolejnych punktów usług hotelarskich. Obiekty te poddane są również kontroli przez Inspektora Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dniach pełnienia służby dwa posiłki mundurowi otrzymają w hotelach, a jeden podczas służby. W odległości maksymalnie 5 km od centrum COP 24 zlokalizowane będzie miejsce, w którym w ogrzanej sali i w odpowiednich warunkach, policjanci w trakcie służby będą mogli zjeść ciepły posiłek. W miejsce to mundurowi będą przewożeni w trakcie przerwy w służbie. Żaden z posiłków nie będzie tzw. „suchym prowiantem”. Ponadto policjanci z garnizonu śląskiego, którzy co najmniej 4 godziny czasu służby będą pełnili „w terenie”, również otrzymają ciepły posiłek na tych samych zasadach.

Grafiki służby planowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a za nadgodziny wypracowane przez policjantów w czasie COP 24 wypłacone zostanie odpowiednie wynagrodzenie.

Warunki bytowe będą sprawdzane na bieżąco w trakcie trwania szczytu klimatycznego. Będą też zbierane i analizowane ewentualne uwagi od policjantów biorących udział w zabezpieczeniu. Relacja z warunków służby mundurowych podczas COP 24 zamieszczona zostanie na stronie internetowej śląskiej policji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *