Jubileusz 100-lecia Policji Państwowej w ropczyckiej komendzie

Ropczyccy policjanci uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Podczas uroczystości 34 funkcjonariuszy mianowano na wyższe stopnie policyjne. Obchody Święta Policji rozpoczęły się mszą świętą, a ich centralnym punktem był uroczysty apel, który odbył się na placu Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.

Mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. Barbary w Ropczycach rozpoczęły się wczoraj uroczystości Święta Policji, która w tym roku obchodzi 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. Nabożeństwo w intencji wszystkich policjantów było sprawowane przez kapelana ropczyckich służb mundurowych, ks. Leopolda Kordasa oraz ks. kanonika Tadeusza Mieleszko, który w swojej homilii nawiązał do trudu i niebezpieczeństw towarzyszących funkcjonariuszom podczas codziennej służby. Wspomniał także o tych policjantach, którzy stracili życie.

Dalsza część uroczystości odbyła się na placu Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach. Rozpoczęła się odtworzeniem hymnu państwowego oraz wciągnięciem flagi państwowej na maszt. Dowódcą uroczystości był Zastępca Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp. nadkom. Józef Wożny. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach mł. insp. Wojciech Rak przywitał zgromadzonych na uroczystości funkcjonariuszy i gości. Wygłosił także okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił, że bycie policjantem to niewątpliwie powód do dumy, ale przede wszystkim to służba ojczyźnie i społeczeństwu, nawiązując jednocześnie do 100. jubileuszu Policji Państwowej. Nie zabrakło również słów podziękowań skierowanych do policjantów oraz pracowników Policji. W swoim przemówieniu nawiązał także do ścisłej współpracy z władzami samorządowymi, wymiarem sprawiedliwości oraz przedstawicielami służb mundurowych, których przychylny stosunek do Policji jest bardzo ważny i pozwala podejmować wspólne działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Kolejnym etapem uroczystych obchodów było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe dla 34 funkcjonariuszy ropczyckiej Policji, a także uhonorowanie medalami i odznaczeniami funkcjonariuszy i zaproszonych gości. Gratulacje awansowanym policjantom, złożył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek. Życzył im także dalszych sukcesów.

W dalszej części uroczystości za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów odznaczeniami uhonorowani zostali: Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Bolesław Bujak – Burmistrz Ropczyc, Alfred Kułak – Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ropczycach oraz asp. szt. Agata Przybek. Medale wręczyli Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie st. asp. Krzysztof Filip oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek.

Następnie Krzysztof Kawalec – Prezes Podkarpackiej organizacji Wojewódzkiej LOK w Rzeszowie oraz Wiesław Karpiuk – Wiceprezes podkarpackiej organizacji Wojewódzkiej LOK w Rzeszowie wręczyli medal Komendantowi Powiatowemu Policji w Ropczycach mł. insp. Wojciechowi Rak za wybitne zasługi dla podkarpackiej organizacji wojewódzkiej LOK, natomiast medal za zasługi dla podkarpackiej organizacji wojewódzkiej LOK otrzymał asp. szt. Paweł Potwora.

Z okazji jubileuszu 100-lecie powstania Policji Państwowej wszyscy zaproszeni gości otrzymali medale, które przygotowała Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach. Zostały one wręczone przez Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach mł. insp. Wojciecha Raka oraz Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach nadkom. Romana Zawiślaka.

Na zakończenie uroczystości wyrazy najwyższego uznania i podziękowanie za rzetelną służbę wszystkim funkcjonariuszom złożyli również zaproszeni goście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *