Informacja dla Klientów PZU dotycząca koronawirusa SARS-CoV2

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-56,
kapitał zakładowy: 295 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)
Drodzy Klienci,
dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście nas wybierając ubezpieczenia oferowane przez PZU Życie SA.
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, chcemy przekazać
Państwu istotne informacje o naszej odpowiedzialności i ochronie ubezpieczeniowej, którą jesteście Państwo objęci.
PZU Życie SA obejmuje ochroną swoich klientów również w przypadku epidemii lub pandemii. Oznacza to, że zachorowanie
na COVID-19 oraz następstwa choroby, są objęte standardową ochroną wynikającą z posiadanego ubezpieczenia.
Wypłacimy świadczenie za pobyt w szpitalu, o ile spełnione będą warunki wynikające z umowy, w tym:
o dokumentacja pobytu,
o minimalna wymagana długość pobytu,
o zdiagnozowana choroba ujęta w umowie,
o leczenie szpitalne tej choroby (kwarantanna nie jest podstawą do wypłacenia świadczenia).
Wypłacimy również świadczenie z tytułu śmierci będącej skutkiem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2.
W związku z diagnozą COVID-19, nie zostanie wypłacone świadczenie z tytułu ciężkiej choroby – choroba
ta nie jest w zakresie umowy ubezpieczenia.
W trosce o zdrowie naszych klientów korzystających z ubezpieczeń na życie i zdrowie obejmujących opiekę medyczną,
w pierwszej kolejności zalecamy kontakt z lekarzem w formie telekonsultacji.
Zdalne porady medyczne zastępują w pełni wizyty stacjonarne i ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się chorób
zakaźnych. Wizyty stacjonarne w placówkach medycznych realizujemy tylko wtedy, kiedy jest to bezwzględnie
wymagane.
Aby zminimalizować ryzyko zarażenia, prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS),
Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Gdy objawy wskazują na zarażenie koronawirusem, warto szybko się skonsultować i ustalić dalsze postępowanie. Wystarczy
zarezerwować konsultację telemedyczną.
Zachęcamy do zdalnego korzystania z naszych usług
mojePZU – serwis internetowy i aplikacja mobilna
 zgłoś zdarzenie i sprawdź status swojej sprawy,
 umów się na telekonsultację lub wizytę lekarską.
Infolinia PZU 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora) – czynna 24/7
 zgłoś zdarzenie,
 dowiedz się, jak zawrzeć albo przedłużyć niektóre umowy ubezpieczenia.
W razie potrzeby przekazania dokumentów, możesz je wysłać na adres: kontakt@pzu.pl
Infolinia PZU Zdrowie 801 405 905 (opłata zgodna z taryfą operatora) – czynna 24/7
 umów się na telekonsultację lub wizytę lekarską.
Dodatkowo informujemy, że proces zgłaszania zdarzeń i wypłaty świadczeń jest realizowany bez zakłóceń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *