Najnowsze

Aktualności

Medicover Sport

W dalszym ciągu trwa  rejestracja w programie Medicover Sport. Medicover Sport to dostęp do około 4 tysięcy obiektów sportowych na terenie całego kraju: siłownie, baseny, zajęcia fitness. W ofercie znajdą …

Świadczenie za długoletnią służbę trafiło do zaopiniowania

Do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. NSZZ Policjantów w trybie pilnym oceni, czy jest on zgodny z założeniami jakie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji …

Nowe władze Forum Związków Zawodowych wybrane

W dniach 9-10 stycznia 2023 roku w Warszawie, odbył się VI Kongres Forum Związków Zawodowych.  Podczas Kongresu wybrano nowe władze Forum Związków Zawodowych. Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych: Dorota Gardias Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych (alfabetycznie): …

Honorowy członek ZT NSZZP KMP Przemyśl

W sobotę 7 stycznia do Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu dotarł wyjątkowy gość. Od małego dziecka marzył, by choć na chwilkę zostać policjantem. Niestety wyjątkowo groźna choroba- dystrofia mięśniowa Duchenne’a- …

Jak można przystąpić do NSZZ Policjantów i kto jest do tego uprawniony?

Przystąpienie do związku

Członkostwo w Związku jest dobrowolne i uzyskuje się je z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej przez Zarząd Wojewódzki w przypadku pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie deklarację można wypełnić w KWP w Rzeszowie. Następnie po opłaceniu wpisowego i pierwszej składki członkowskiej (kwota 12 zł) jest się pełnoprawnym członkiem.

Jak wynika z założeń statutowych NSZZ Policjantów, władze związku dbają o interesy zrzeszonych Policjantów między innymi poprzez:

– inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej,
– ochrona policjantów i ich rodzin oraz rencistów i emerytów przed obniżeniem poziomu ich życia,
– ochrona prawna policjantów,
– wpływ na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów,
– ochrona interesów zdrowotnych policjantów, emerytów, rencistów i ich rodzin,
– realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów,
– zapewnianie wypoczynku po pracy, uprawiania kultury fizycznej i kolonii dla dzieci,
– zapewnianie właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno – rentowych,inne działania, mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów, rencistów oraz ich rodzin,

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Statutem