Ekwiwalent za nadgodziny wypracowane w czasie COP24 do końca kwietnia

ilustracja

W ubiegłym roku w Katowicach odbyła się Konferencja COP24. Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i żołnierze Żandarmerii Wojskowej dbali o to, aby wydarzenie przebiegło bez zakłóceń. Wielu z nich pełniło służbę w godzinach nadliczbowych. Jak się jednak okazuje, na konta mundurowych nie wpłynęły jeszcze żadne środki z tego tytułu.
– Za nadgodziny wypracowane przez funkcjonariuszy w czasie COP 24 wypłacone zostanie odpowiednie wynagrodzenie – zapewniała w listopadzie 2018 roku Komenda Główna Policji. Jak ustaliliśmy, w tej kwestii nic się nie zmieniło i stosowne ekwiwalenty będą wkrótce wypłacone.

Kwestie nadgodzin w okresie ubiegłorocznej Konferencji COP24 uregulowane zostały w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

“Funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz żołnierzom Żandarmerii Wojskowej, w tym pełniącym służbę na przejściach granicznych, którzy w okresie od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Konferencji COP24, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę czasu służby, przysługuje w zamian za ten czas zryczałtowany ekwiwalent pieniężny” – czytamy w art. 29b ust. 1 Ustawy.

Jak czytamy w Ustawie, poszczególne formacje mundurowe, na wypłatę ekwiwalentu za nadgodziny mają czas do 30 kwietnia 2019 roku.

Przedłużony czas służby w trakcie COP24 mógł przekraczać 48 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku.
Stawka godzinowa ekwiwalentu za każdą rozpoczętą godzinę służby, zgodnie z Ustawą, powinna wynieść 1/172 przeciętnego uposażenia odpowiednio funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, określonego według przepisów odrębnych dotyczących tych funkcjonariuszy albo żołnierzy jako wielokrotność kwoty bazowej.

Ekwiwalent ten przysługuje funkcjonariuszom albo żołnierzom Żandarmerii Wojskowej niezależnie od zajmowanych stanowisk służbowych, w tym również delegowanych do pełnienia służby w innych instytucjach na podstawie odrębnych przepisów, w wymiarze odpowiadającym okresowi pełnienia służby przy realizacji zadań polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Konferencji COP24.

ApSBiELg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *