Decyzja Prezydium ZG NSZZ Policjantów w sprawie wzrostu uposażeń w związku z zawartym porozumieniem z MSWiA

 

ilustracja

 

 

 

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW

ul. Puławska 148 / 150
02-624 Warszawa 12 www.nszzp.pl

Warszawa, 20 listopada 2018 roku
zz 260/2018

Decyzja nr 67/V11/2018
Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ZARZĄD GŁÓWNY

Mając na uwadze treść Porozumienia podpisanego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wzrostu uposażeń policjantów od dnia 1 stycznia 2019 r., Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów postanawia, że w uzgodnieniach dotyczących sposobu podziału środków przewidzianych na tę podwyżkę kierować się będzie zasadą egalitaryzmu. W związku z powyższym Prezydium wnioskować będzie o przeznaczenie całej kwoty na wzrost wielokrotności kwoty bazowej (tzw. mnożnika) w równej wysokości dla wszystkich grup zaszeregowania. Przyjęcie innego rozwiązania (np. przeznaczenie części środków na wzrost dodatków służbowych/funkcyjnych) w ocenie Prezydium byłoby mniej efektywne i mogłoby powodować, że niektórzy policjanci otrzymaliby znacznie mniejsze podwyżki ze względu na konsekwencje kar dyscyplinarnych czy też nawet niezakończonych postępowań dyscyplinarnych, co w praktyce zdarza się niestety dość często. Efektywność przeznaczenia całości środków na wzrost mnożnika wiąże się ze wzrostem dodatku z tytułu wysługi lat, który wynosi od 2 do 35 proc., pociągając za sobą automatyczny wzrost uposażenia zasadniczego wraz ze stażem służby. Żaden inny element uposażenia takiej konsekwencji za sobą nie pociąga. I chociaż policjanci z niższym stażem służby, którzy otrzymają nieco niższe podwyżki mogą uznać to rozwiązanie za niesprawiedliwe, muszą mieć świadomość, że staż służby im to zrekompensuje automatycznie.

Decyzja_Prezydium_ZG_-67-VII-2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *