Policja to nasza wspólna sprawa

Policja to bardzo złożony i skomplikowany twór. Dokładnie tak samo jak organizm, który funkcjonuje dobrze tak długo jak sprawne są wszystkie jego elementy. Organizm potrzebuje troski i niezbędnych do życia składników. Jeden element …

Specjalne dodatki motywacyjne dla Policjantów

Nowelizacje tegorocznej ustawy budżetowej oraz ustawy okołobudżetowej pozwalają na wykonanie pierwszego kroku w realizacji zobowiązań zawartych w Porozumieniu z dnia 24 września 2021 r., które w imieniu NSZZ Policjantów sygnował …

Jak Policja zatrzyma doświadczonych funkcjonariuszy?

NFOSECURITY24: Policja w ostatnich latach dość otwarcie mówi o tym, że trzeba przekonywać funkcjonariuszy posiadających uprawnienia emerytalne do pozostania w służbie. By zachęcić doświadczonych mundurowych do porzucenia emerytalnych planów wprowadzono …

Na co związkowcy umówili się z MSWiA?

Porozumienie, jakie związkowcy formacji podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji podpisali niedawno z przedstawicielami MSWiA, docelowo – jak przekonuje i jedna i druga strona – ma stanowić swoistą mapę drogową …