Będzie mniej policyjnych akcji! To efekt październikowego spotkania policjantów RD z kierownictwem Policji zainicjowanego przez ZG NSZZ Policjantów.

ilustracja

 

Akcja: „Prędkość”, „Znicz”, „Dyskoteka”, „Telefony” … Rzecznik KGP Mariusz Ciarka zapowiedział dzisiaj w Polsat News, że w przyszłym roku policyjnych akcji będzie mniej. Komendant Główny Policji zdecydował o ograniczeniu ich liczby.

Decyzja ta jest efektem spotkania w dniu 22 października 2019′ policjantów Ruchu Drogowego z wszystkich garnizonów z kierownictwem Policji zainicjowanego przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów. W spotkaniu, które prowadził przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, wziął udział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański oraz Dyrektor Biura Ruchu Drogowego insp. Zbigniew Sudoł.

Czytaj również: spotkanie przedstawicieli Ruchu Drogowego wszystkich garnizonów z kierownictwem Policji

Podczas tego spotkania przedstawiciele RD poinformowali Komendanta Głównego Policji o problemach dotykających służbę ruchu drogowego:

Duża liczba działań krajowych i wojewódzkich (AKCJE!). Częstotliwość ich występowania uniemożliwia skuteczne organizowanie służby pod kątem eliminacji zagrożeń wynikających z własnych analiz BRD (każdy z powiatów ma inną charakterystykę zagrożeń BRD).
Brak możliwości wprowadzenia w komórkach RD zmianowego systemu pracy na zmiany trwające po 12 godzin na dobę w połączeniu z koniecznością uzyskania założonych wartości „średniej dobowej policjantów RD” (wymagana „średnia dobowa policjantów RD” w połączeniu z rozporządzeniem MSWiA w sprawie rozkładu czasu służby policjantów powoduje brak wolnych weekendów w układzie wolna sobota – wolna niedziela oraz okresów świąt i „długich weekendów”) – rozważenie możliwości przeliczania 12-godzinnej służby policjanta jako dobowa wartość: 1,5.
Brak skutecznego systemu motywacyjnego (zwiększenie ilości grup kontrolerów i asystentów na rzecz grup zaszeregowania policjantów i referentów, wprowadzenie stanowiska „starszy kontroler ruchu drogowego”, stworzenie specjalnego dodatku dla policjantów pełniących służbę w komórkach RD.

Komendant Główny Policji odniósł się do przedstawionych problemów ze zrozumieniem i przychylił się do części z nich m.in. poprzez ograniczenie ilości działań krajowych i wojewódzkich oraz zmiany sposobów naliczania mierników „14” i „16”. Poinformował też, że zmiany w miernikach wejdą w życie od stycznia 2020 r. Nowe rozliczanie mierników pozwoli na wprowadzanie służb 12-sto godzinnych w ruchu drogowym. W kwestii systemu motywacyjnego w ruchu drogowym Komendant poinformował, że w Komendzie Głównej Policji powołany został zespół do zrewidowania i ustalenia nowej siatki płac w Policji. Zakres realizowanych zadań przez policjantów ruchu drogowego, specjalizacja i zakres wymaganej wiedzy znajdą odzwierciedlenie w tej siatce płac.

Komendant Główny podkreślił, że statystyka w Policji nie może być celem, a jedynie ma służyć zobrazowaniu sytuacji i zagrożeń na danym terenie. Komendant Główny jednoznacznie odniósł się także do kwestii ilości wystawianych mandatów. Stwierdził, że nie ma i nie będzie żadnych nacisków w tej kwestii.

Komendant Główny Policji uznał, że dobrą formułą jest zaproponowane przez NSZZ Policjantów utworzenie zespołu, w skład którego wejdą policjanci ruchu drogowego. Zespół ten będzie sygnalizował kierownictwu Policji wszelkie negatywne zjawiska i problemy pojawiające się podczas realizacji zadań przez policjantów ruchu drogowego, wskazując jednostki w których się one pojawią.

Decyzja Komendanta Głównego Policji o zmniejszeniu od nowego roku liczby akcji jest efektem inicjatywy Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Fot. Spotkanie policjantów RD 22.10.2019′ – Marek Osiejewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *