79 rocznica bitwy pod Birczą

W dniu 12 września 2018 r. obchodziliśmy uroczystość upamiętniającą polsko-niemiecką bitwę pod Birczą z 12 września 1939 roku. Organizatorami uroczystości byli: ppłk Marcin Dusza Dowódca Garnizonu Przemyśl – Dowódca 5 batalionu strzelców podhalańskich, Zespół Szkół w Birczy – Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego,,Hubala” i Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość”. W organizację święta włączył się również GOK,SiT w Birczy oraz OSP w Birczy.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się Mszą św., którą odprawili ppłk Marcin Kwiatkowski ks. Kapelan Garnizonu Przemyśl i ks. katecheta Jakub Zborowski. Ksiądz Kapelan w homiliiprzywołał wydarzenia z 1939 roku i podkreślił rolę patriotyzmu w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Druga część uroczystości odbyła się przy obelisku na Wzgórzu Chomińskim w Korzeńcu. Miała ona niezwykle uroczysty charakter dzięki udziałowi Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez żołnierzy 5 batalionu strzelców podhalańskich. Uroczystość prowadziła p. Barbara Brem – Kowalik – pracownik batalionu.

Uroczystość przy obelisku rozpoczęto od złożenia meldunku przez Dowódcę Uroczystości por. Przemysława Kołodzieja dowódcy przemyskiego Garnizonu ppłk. Marcinowi Duszy, następnie podniesiono flagę Rzeczypospolitej Polskiej na maszt
i odśpiewano Hymn Państwowy. Ceremonię wciągnięcia flagi na maszt dokonał poczet flagowy 5 batalionu strzelców podhalańskich. Po powitaniu uczestników przez p. Grzegorza Gągolę – Wójta Gminy Bircza, uczniowie Zespołu Szkół w Birczy zaprezentowali krótką część artystyczną. Następnie głos zabrał p. Grzegorz Piwowarczyk – prezes Stowarzyszenia oraz nauczyciel historii, który przedstawił rys historyczny bitwy pod Birczą. Wspomniał
o synu żołnierza walczącego pod Birczą p. Jacku Paluchu, który zabiegał
o przywrócenie pamięci o tej bitwie. W imieniu autorów projektu „Zapomniana bitwa”
p. Marty Kostki, p. Doroty Mazurek i własnym podziękował ppłk. Marcinowi Duszy za przyjęcie opieki nad organizacją uroczystości upamiętniającej bitwę pod Birczą. O wadze uroczystości organizowanej na wzgórzu Chomińskim wypowiedział się również p. Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Gminy w Birczy. Modlitwę za żołnierzy walczących w tej bitwie odmówił ks. ppłk Marcin Kwiatkowski. Apel pamięci odczytał por. Michał Krzal. Na zakończenie uroczystości głos zabrała p. Magdalena Tyczyńska – dyrektor Zespołu Szkół w Birczy, która serdecznie podziękowała osobom i instytucjom zaangażowanym
w organizację uroczystości, pocztom sztandarowym oraz wszystkim przybyłym gościom.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: rodziny żołnierzy: p. Maria Kanikuła, p. Maciej Kanikuła, p. Artur Buczek; p. Grzegorz Gągola Wójt Gminy Bircza, p. Jadwiga Haber-Słowińska Sekretarz Gminy Bircza, p. Wojciech Bobowski Przewodniczący Rady Gminy Bircza w wraz z radnymi, p. Maciej Lewicki – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, p. Jerzy Góralewicz Sekretarz Powiatu Przemyskiego,
p. Antoni Szałyga oraz p. Zbigniew Urban radni powiatu przemyskiego, p. Zbigniew Kopczak Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza wraz z zastępcą p. Urszulą Kapuścińską i leśniczym p. Mariuszem Sławińskim, p. Sylwia Grygier Dyrektor GOK,SiT, p. Monika Bodnar dyrektor Zespołu Szkół w Birczy im. ks. płk. Tadeusza Dłubacza wraz z zastępcą p. Wrzesławem Bartoszewiczem, p. Renata Pierzchała – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuźminie im. Bohaterów 30 Sudeckiego Pułku Piechoty wraz z p. Elżbietą Kunik Prezesem Stowarzyszenia, p. Bożena Mielnikiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leszczawie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza wraz z nauczycielami, st. aspirant Dariusz Majewski z Posterunku Policji w Birczy, świadkowie historii: p. Krystyna Duda, p. Helena Wilgucka, p. Władysław Gerula, p. Antoni Segelin, p. Bronisław Cebeńko. p. Władysław Komonicki, p. Jadwiga Sławińska, nauczyciele emeryci, mieszkańcy gminy Bircza.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Rzeszowie reprezentował Przewodniczący Józef Bąk.

Opiekunowie Miejsca Pamięci Marta Kostka i Grzegorz Piwowarczyk serdecznie dziękują p. Grzegorzowi Gągoli Wójtowi Gminy Bircza oraz p. Eugeniuszowi Kosowi za utwardzenie drogi do obelisku, p. Franciszkowi Kostce za odnowienie tablicy informacyjnej w Miejscu Pamięci. Szczególne podziękowania składają ppłk. Marcinowi Duszy Dowódcy 5 batalionu strzelców podhalańskich oraz Garnizonu Przemyśl za objęcie wojskową opieką uroczystości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *