Na tym posiedzeniu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawi informację na temat planowanych zamierzeń resortu w latach 2019–2023.

ilustracja

Jeszcze przed świętami odbędzie się kilka (nieplanowanych) posiedzeń sejmowych komisji, na których będą poruszane istotne dla nas sprawy.

18 grudnia 2019′ o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)

Na tym posiedzeniu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawi informację na temat planowanych zamierzeń resortu w latach 2019–2023.

Postaramy się relacjonować na naszej stronie to posiedzenie na żywo.

 

       ******************************

W tym samym dniu (18 grudnia 2019′) odbędą się trzy posiedzenia sejmowej Komisji ds. Petycji.

Podczas trzeciego posiedzenia, które odbędzie się o godzinie 14:00 Rozpatrzony będzie projekt dezyderatu:
– w sprawie przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy.

 

******************************

19 grudnia 2019′ o godzinie 10:30 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji do Spraw Petycji, podczas którego zostaną rozpatrzone następujące punkty:

– Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 176 w sprawie rozliczenia ponadnormatywnego czasu służby policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego.

– Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 179 w sprawie zmiany przepisów dotyczących możliwości uzyskania przez funkcjonariuszy Policji odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą.

– Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 195 w sprawie terminów i kosztów realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy.

Również posiedzenia Komisji ds. Petycji postaramy się relacjonować na żywo.

(jp)

BAS_opinia_do_petycji_ekwiwalent_za-niewykorzystany-urlop

BAS_opinia_do_petycji_rozliczania_nadgodzin-dla-funkcyjnych

BAS_opinia_petycji_odszkodowania_za-rzeczy-utracone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *