Święto Policji w dębickiej komendzie

24 lipca na placu apelowym Komendy Powiatowej Policji w Dębicy odbyły się oficjalne uroczystości z okazji Święta Policji. W obchodach uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek. 67 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie.

Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Dębicy – nadkom. Andrzej Dragan powiatał zaproszonych gości, przedstawicieli lokalnych władz oraz duchowieństwa. Słowa powiatania kierowane były również do funkcjonariuszy i pracowników tutejszej komendy. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek, w asyście Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy insp. Andrzeja Dragana, uroczyście wręczył akty mianowania na wyższe stopnie 67 funkcjonariuszom.

Insp. Paweł Filipek pogratulował awansowanym policjantom, podziękował także wszystkim funkcjonariuszom za trudy codziennej, często niebezpiecznej służby.

Komendant Powiatowy Policji w Dębicy nadkom. Andrzej Dragan złożył podziekowania policjantom za każdy dzień pełnienia służby. Słowa wdzieczności kierowane były również do rodzin policjantów, za zrozumienie i wsparcie w tej trudnej profesji. Szczególne podziekowania komendant złożył policjantom, którzy już nie pełnią służby.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów reprezentował Wiceprzewodniczący st.asp. Krzysztof Filip.

Podczas środowych uroczystości Komendantowi Powiatowemu Policji w Dębicy nadkom. Andrzejowi Dragan oraz Staroście Powiatu Dębickiego Piotrowi Chęciek wręczono odznaczenie Krzyża Niepodległości klasy I.

Wśród wyróżnionych znaleźli się również policjanci zajmujący stanowiska kierownicze w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Dębicy nadkom. Andrzejem Dragan życzyli wszelkiej pomyślności i powodzenia na dalszej drodze życia.

Służbę policjantów docenili także przedstawiciele lokalnych samorządów. Na święcie nie zabrakło przedstawicieli sądów, służby więziennej, straży pożarnej, duchowieństwa.

Wyróżnionym policjantkom i policjantom gratulujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *