33. rocznica powstania NSZZ Policjantów

10 maja 1990 roku weszła w życie nowa ustawa o Policji, która miała wprowadzić największą formację dbającą o bezpieczeństwo w Polsce w nową sytuację ustrojowo-polityczną. Raptem jeden dzień po tym wiekopomnym dla naszej formacji wydarzeniu w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w rejestrze związków zawodowych (Sygn. Akt VII NS Rej zz pz 41/89) pojawia się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, który od 33 lat reprezentuje interesy całego policyjnego środowiska!

W chwili obecnej NSZZP jest trzecią, tuż po nauczycielach i górnikach, organizacją związkową w Polsce. Jej obecność w naszej formacji ma bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji materialnej koleżanek i kolegów z całego kraju. Związek jest obecny w każdym garnizonie, niemalże w każdej jednostce terenowej. Rocznie realizuje tysiące akcji, które pomagają funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, ich rodzinom, a także osobom postronnym w uporaniu się z sytuacjami losowymi. Dzięki Funduszowi Ochrony Prawnej zrzeszeni członkowie nie pozostają sami w trudnych momentach ich niebezpiecznej służby. Rozbudowany program lojalnościowy wspiera materialnie naszych członków w tych trudnych inflacyjnych czasach. Najważniejsza jest jednak codzienna, oddolna praca wykonywana społecznie przez członków Zarządów Terenowych rozsianych po całym kraju.

Ostatnie lata, dzięki naszym rozlicznym inicjatywom, przyniosły mnóstwo pozytywnych zmian w naszej formacji. Czy wszystko zostało załatwione zgodnie z naszymi postulatami? Rzecz jasna nie. Dlatego Zarząd Główny przygotował dokument “Pakiet dla Policji 2023”, w którym zawarto rozwiązania mające wprowadzić naszą formację na kolejny, wyższy poziom. Dalej będziemy walczyć o poprawę sytuacji w Policji kontynuując pracę zapoczątkowaną 33 lata temu w Warszawie.

Zdjęcia pochodzą ze strony NSZZP Województwa Wielkopolskiego. Przedstawiają min. moment rejestracji w Sądzie, I Przewodniczący NSZZ Policjantów kpt. Roman Hula (późniejszy Komendant Główny Policji).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *