NADINSPEKTOR KRZYSZTOF POBUTA POŻEGNAŁ SIĘ Z GARNIZONEM PODKARPACKIM

W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zgromadziła się kadra kierownicza Podkarpackiej Policji oraz przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej, a także szefowie innych służb mundurowych garnizonu podkarpackiego i zaproszeni goście. Okazją do tego było zdanie obowiązków przez dotychczasowego szefa podkarpackich policjantów – nadinsp. Krzysztofa Pobuta, który pożegnał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji – nadinsp. Jarosławowi Szymczykowi. 

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie reprezentowali Przewodniczący Józef Bąk, V-ce Przewodniczący Krzysztof Filip, Związki Zawodowe Pracowników Policji reprezentowała Pani Małgorzata Porada, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych reprezentował Pan Wiktor Kowal.

Komendant Główny Policji podziękował Komendantowi Pobucie za dotychczasową służbę i osiągnięcia, powiedział, że“…to nie jest coś co przyszło łatwo, prosto i przyjemnie, to trzeba było wypracować ciężką służbą i codziennym poświęceniem”.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart podziękowała za blisko dwuletnią współpracę, energię i pomysły, które wprowadzał z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców naszego województwa. W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego głos zabrała wicemarszałek Maria Kurowska, która podziękowała za wspólne działania i życzyła Komendantowi dalszych sukcesów.

Komendant Pobuta podziękował wszystkim, z którymi przez ostatnie lata współpracował, szczególne słowa podziękowania skierował do Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie. Podkreślił, że Podkarpacie to region, z którego pochodzi i z którym związana była jego dotychczasowa służba. Chciałby te doświadczenia wykorzystać w nowym miejscu, w garnizonie małopolskim.

Nadinspektor dr Krzysztof Pobuta pełni służbę w Policji od 26 lat. W styczniu 2016 roku został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Wcześniej zajmował stanowisko zastępcy komendanta powiatowego w Jarosławiu, a od 2009 r. był Komendantem Miejskim Policji w Przemyślu. W lipcu 2016 r. Komendant Pobuta otrzymał nominację generalską z rąk Prezydenta RP.

Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektorowi Zbigniewowi Sowie, do czasu powołania komendanta wojewódzkiego.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *