233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

W województwie podkarpackim centralne obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się na rynku w Rzeszowie. W ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych naszego województwa Zarząd Wojewódzki NSZZ Poicjantów reprezentował kol. Tomasz Woś, wiceprzewodniczący ZW.

3 maja 1791, 233 lata temu, Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję. Był to historyczny moment nie tylko dla Polski, ale i dla świata – nasza ustawa zasadnicza była druga po amerykańskiej i pierwsza w Europie. Uchwalona 3 maja 1791 r. Ustawa Rządowa była ukoronowaniem panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, niemal w całości poświęconego na próby reform państwa. Jej korzenie są jednak znacznie głębsze. Już od początku XVIII w. w Polsce powstawały rozmaite idee głębokich reform politycznych. Oświeceniowi pisarze polityczni, tacy jak Stanisław Dunin-Karwicki, Jan Stanisław Jabłonowski, Stanisław Leszczyński i Stanisław Konarski, krytykowali w swoich dziełach ustrój oparty na zasadzie liberum veto i słabości władzy wykonawczej oraz proponowali nowe sposoby sprawowania rządów w Rzeczpospolitej.

Zespół prasowy ZW NSZZP w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *