News

Wypłata trzynastek nie jest zagrożona.

Minister finansów poinformował, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o “zablokowaniu planowanych wydatków budżetu państwa na 2020 rok określając część oraz łączną kwotę wydatków, która podlega blokowaniu w danej części …

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych odrzuciła w I czytaniu nakaz noszenia imienników w pododdziałach zwartych. Przed rozpoczęciem posiedzenia jedynie opinia NSZZ P była krytyczna w stosunku do projektu.

17 listopada 2020′ na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW), odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk sejmowy nr 707 – w załączniku) nakładający na każdego policjanta obowiązek …