100. Rocznica Odzyskania Niepodległości RP

Dzisiaj świętujemy okrągłą, bo 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę. Po 123 latach niewoli Polacy mogli wreszcie sami kształtować swoje oblicze. Kształtowanie to nie było jednak proste. Polska podzielona …

Pomoc Prawna dla Policjantów

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie informuje, że każdy policjant zrzeszony w związku może korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w Kancelarii Adwokackiej dr Izabela Pączek & Krzysztof …