Superustawa przedmiotem dzisiejszych obrad Senatu RP

Dzisiaj o godzinie 9:00 rozpocznie się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Jednym z punktów posiedzenia będzie: Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie …